Tømmekalender 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Det vert plassert ut container til innsamling av julepapir på følgjande stader:
Nordfjordeid ved Esso
Måløy under Måløybrua i Spiralen
Stryn sentrum ved drosjesentralen
Sandane ved STIL-stova

Containerane vert ståande til nyttår.
Ellers i Nordfjord kan ein levere julepapir kostnadsfritt på næraste gjenbruksstasjon.

Gåvepapir i form av gråpapir kan resirkulerast til nye papirprodukt om du legg dei i den blå dunken.
Anna gåvepapir sorterast som restavfall til energigjenvinning.