Tømmekalender 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Strandryddeveka 2019 er over, og på laurdag 4.mai var det Strandryddedagen. Dette er ein nasjonal aksjon som fokuserer på rydding av strandsoner og områder knytt til vassdrag. Har du vore med å rydda og har avfall du vil levere avfallet kostnadsfritt, må du hugse dette:

  • Ryddeaksjonen må vere registrert i ryddeportalen. Her får du ei aksjonskode som du nyttar.
  • Avfallet må leverast i eigne Kystlotteri-sekkar. Sekkane er gratis å hente, og kan leverast med avfall til gjenbruksstasjonane våre utan kostand.
  • Ved levering av avfall i Kystlotterisekkar, får du med eit lodd og vert med i trekninga i Kystlotteriet.


Om Kystlotteriet
Dersom du ikkje fekk rydda i løpet av Strandryddeveka, eller på Strandryddedagen har du enno moglegheit til å bidra. Kystlotteriet er nemleg ei permanent ordning for strandrydding, og gjeld mellom 01.04 og 31.10.
Les meir om Kystlotteriet her.