Litt informasjon om ny dunk for glas- og metallemballasje.
 
NoMil vil i tida framover starte utlevering av den 4. dunken med raudt lokk. Dunken skal nyttast til glas og metallemballasje, og skal etterkvart erstatte returpunkta som NoMil har ståande rundt om i kommunane.
 
Tømmefrekvens på dunken vert kvar 10. veke.
Merk dykk at tømminga av dunken ikkje byrjar før på seinsommaren/tidleg haust, og at de fram til då framleis må nytte returpunkta for gjenvinning av glas og metallemballasje.
I den nye dunken kan du kaste:
 • Flasker i klart eller farga glas
 • Syltetøyglas
 • Hermetikkboksar
 • Drikkeboksar som ikkje kan pantast
 • Korkar og lokk av metall
 • Aluminiumsfolie/beger
 
Emballasjen skal skyllast rein før levering og kastast rett i dunken.
 
Dette er IKKJE glas og metallemballasje:
 • Porselen, keramikk og krystall
 • Drikkeglas og tallerkener
 • Eldfaste former
 • Speil
 • Vindaugeglas
Her kan du laste ned plakat om sortering av glas- og metallemballasje

Sjå også facebooksida til NoMil for informasjon https://www.facebook.com/NordfjordMiljoverk/