I 2017 leverte NoMil ut dunken med raudt lokk til hushalda. Dunken skal nyttast til glas og metallemballasje, og har erstatta returpunkta som NoMil hadde ståande rundt om i kommunane.
 
Tømmefrekvens på dunken vert kvar 10. veke.


 

I den dunken kan du kaste emballasje av glas og metall som t.d:
 • Flasker i klart eller farga glas
 • Syltetøyglas
 • Hermetikkboksar
 • Drikkeboksar som ikkje kan pantast
 • Korkar og lokk av metall
 • Aluminiumsfolie/beger
 
Emballasjen skal skyllast rein før levering og kastast rett i dunken.
 
Dette er IKKJE glas- og metallemballasje:
 • Porselen, keramikk og krystall
 • Drikkeglas og tallerkener
 • Eldfaste former
 • Speil
 • Vindaugeglas
Her kan du laste ned plakat om sortering av glas- og metallemballasje

Sjå også facebooksida til NoMil for informasjon https://www.facebook.com/NordfjordMiljoverk/