Forskrifter

 

Standardforskrifta regulerer NoMil sitt arbeid.

Gebyrforskrifta fastset gebyra som gjeld for innsamling av hushaldsavfall i NoMil-kommunane.

 

Begge forskriftene er vedtekne av og gjeld for dei 7 eigarkommunane til NoMil: Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn.