Vil du bli varsla når avfallet skal hentast?

Tømmeplan får du no på smarttelefonen.

Er du av dei som kan gløyme når avfallet blir henta og kva som skal hentast? Med appen NOMIL kan du få tilgang til m.m. tømmekalendaren for din eigedom. Du kan be om tømmevarsel slik at påminning om tømming f.eks. kjem dagen før. Har du fleire eigedomar kan det leggast inn varsling av tømming for alle. Tømmeplanen vil også vise kva typar avfall som skal tømmast på dei ulike datoane. Dersom du ønskjer å melde feil og manglar kan dette også gjerast i Tømmeplan-appen. Ordninga er gratis for NoMil-abonnentar, og du lastar den ned i APP store.

 

Tømmeplan blir også tilgjengeleg for både iOS og Android telefonar.