Styre og representantskap

Styret i NoMil har ein medlem frå kvar eigarkommune.

Medlemar

Kristen Hundeide, Eid, styreleiar vara: Turid Vassliås Borgund
Gunnvor Sunde, Gloppen, nestleiar vara: Jeffrey Thomas
Sissel Tafjord, Hornindal vara: Randi Langlo
May-Britt Bratseth, Bremanger vara: Einar Kjerpeseth
Stein Robert Osdal, Selje vara: Jan Vidar Smenes
Einar O. Midtbø, Vågsøy vara: Sølvi Grov
Astrid D. Raftevold, Stryn vara: Per Kjøllesdal

Representantskapet er NoMil sitt øvste organ. Medlemane er utnemnde av kommunestyra i dei sju medlemskommunane. Tal medlemar er avhengig av folketal i den enkelte kommune. Det er representantskapet som vel styremedlemane i NoMil.

 

Leiar: Kristin Maurstad, Vågsøy kommune

Nestleiar: Nils Per Sjåstad, Selje kommune

MedlemerVaramedlemer

Selje kommune

Nils Per Sjåstad, 6750 STADLANDET
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raymond Myren, 6750 STADLANDET
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Terje Nybakk, 6740 SELJE
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Merete Nerland, 6750 STADLANDET
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stryn kommune

Sven Flo, ordførar, 6783 STRYN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pål Vonheim, 6783 STRYN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aud Løvlid, Lovik, 6789 LOEN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Torstein Tvinnereim, 6783 STRYN, varaordførar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arve Glomnes, 6783 STRYN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Silje Åsnes Skarstein, 6788 OLDEN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eid Kommune

Alfred Bjørlo, 6770 NORDFJORDEID, ordførar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sissel Ommedal, Øyanevn. 23, 6770 NORDFJORDEID
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alf Reidar Myrstad, 6770 NORDFJORDEID
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eli Førde Aarskog, Kvernhusvegen 10, 6770 NORDFJORDEID
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vigdis Heimdal Reksnes, 6777 STÅRHEIM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Per Tore Borgund, Leirongane 2, 6770 NORDFJORDEID
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gloppen kommune

Leidulf Gloppestad, ordførar, 6823 SANDANE
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Roar Henden, 6823 SANDANE

Mariell Eikeset Koren, 6823 SANDANE

 

Laila Frøystad Falck, Årdal, 6827 BREIM

Audun Mundal, 6823 SANDANE

Gro Vereide, 6826 BYRKJELO

Bremanger Kommune

Espen Sortevik, Sandevegen 48, 6723 SVELGEN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Magnhild Myklebust, boks 104, 6721 SVELGEN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Marius Strømmen, 6734 RUGSUND
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gunnar Yttrehus, Bremanger kommune, boks 104, 6721 SVELGEN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hornindal Kommune

Jan Endre Nesdal, 6763 HORNINDAL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eldar Engelund, 6763 HORNINDAL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Audun Gausemel, 6763 HORNINDAL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Per Maurset, 6763 HORNINDAL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vågsøy kommune

Kristin Maurstad, ordførar, 6711 BRYGGJA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tove Lill Refvik Volle
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amund Gotteberg, Gate 6 103, 6700 MÅLØY
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nils Isak Myklebust, Gate 5 90, 6700 MÅLØY
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Terese Gjerde, Furutoppen, Holvik, 6700 MÅLØY
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Daniel Henriksson, Gate 5 64, 6700 MÅLØY
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.