NoMil sender av og til ut SMS varsel med viktig informasjon, til dømes ruteendringar eller utdeling av materiel. Varselet blir sendt til mobilnummer som er knytt opp mot eigedomar (gards- og bruksnummer) i NoMil-kommunane.

Dersom du ikkje ønskjer SMS-varsel til din mobil, kan du enkelt avbestille dette ved å gå inn på sida:

www.servicevarsling.no

Velg "SJEKK DIN OPPFØRING"

Du skriver inn mobilnummer og loggar inn. Her kan du legge til eller rette på informasjonen din.