Ledig stilling som reinhaldar

Ledig stilling som reinhaldar

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø

 

Vi har ledig stilling i 25% som:

REINHALDAR

 

Arbeidsoppgåver
Reinhald i aktuelle bygg etter nærmare avtale

Førefallande arbeid som vask av vindauge, boning av golv m.m

 

Kvalifikasjonar
Vi søker reinhaldar med stå-på-vilje, gode haldningar, god praktisk sans og gode kommunikasjonsevner.  Våre ynskjer om deg:

 • det er ynskjeleg at du har fagbrev som reinhaldsoperatør, men det er ikkje eit krav
 • du er arbeidsam og fleksibel
 • du er samarbeidsvillig og kan finne gode løysningar
 • du har ei bevisst haldning til ergonomi for å førebyggje helseskadar og slitasje
 • du forstår og kan gjere seg forstått på norsk

 

Vi tilbyr
Strukturerte arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje og eit godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til: soknad@nomil.no merka «Reinhaldar» eller til vår postadresse

Eidsmona 36, 6823 Sandane

Søknadsfrist: 23. september 2021

Ledig stilling som mekanikar

Ledig stilling som mekanikar

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø

 

Vi har ledig stilling i 100% som:

MEKANIKAR

 

Arbeidsoppgåver
Til å utføre og ha ansvar for service/vedlikehald/reperasjon av våre lastebilar, anleggsmaskiner, stålcontainerar med meir, søkjer vi ein dyktig og serviceinnstilt mekanikar. Erfaring med sveising og hydraulikk vil bli vektlagt. Du må i tillegg kunne ta del i anna førefallande arbeid.  

Oppmøtestad er hovudanlegget på Sandane.

 

Kvalifikasjonar
Vi søker ein medarbeidar med stå-på-vilje, gode haldningar, god praktisk sans og gode kommunikasjonsevner.  Du er ein person som har:

 • relevant utdanning/fagbrev og arbeidserfaring
 • emne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • positiv haldning og serviceinnstilt med fokus på HMS
 • maskinførarbevis og sertifikat klasse BE/C er ynskjeleg

 

Vi tilbyr
Strukturerte arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje og eit godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til: soknad@nomil.no merka «Mekanikar» eller til vår postadresse

Eidsmona 36, 6823 Sandane

Søknadsfrist: 23. september 2021

Ledig stilling som sjåfør/renovatør i Nordfjord

Ledig stilling som sjåfør/renovatør i Nordfjord

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø

Vi har ledig stilling i 100% som:

RENOVATØR/SJÅFØR

Arbeidsoppgåver
Til innsamling og transport av hushaldningsavfall i Nordfjord-regionen, søkjer vi ein dyktig og serviceinnstilt renovatør/sjåfør. Du må i tillegg kunne ta del i anna førefallande arbeid.

Oppmøtestad er på renovasjonsavdelinga på Nordfjordeid eller hovudanlegget på Sandane.

 

Kvalifikasjonar
Vi søker sjåfør med stå-på-vilje, gode haldningar, god praktisk sans og gode kommunikasjonsevner.  Du er ein person som har:

 • sertifikat klasse BE/C
 • arbeidserfaring som sjåfør vert vektlagt
 • emne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • god fysikk, positiv haldning og er serviceinnstilt
 • maskinførarbevis er ynskjeleg

Vi tilbyr
Strukturerte arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje og eit godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til avdelingsleiar Tadas Karvelis tlf. 922 12 882, driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til: soknad@nomil.no merka «Renovatør/sjåfør» eller til vår postadresse

Eidsmona 36, 6823 Sandane

Søknadsfrist: 29. august 2021

Barnebleier sorterast som restavfall

Barnebleier sorterast som restavfall

Sidan sommar 2019 har bleier blitt endra frå å sorterast som våtorganisk avfall til restavfall. Vi ønskjer å minne alle våre abonnentar på dette.

Det våtorganiske avfallet som Nordfjordingane sorterer ut vert sendt til kompostering i Sogn. På anlegget til SIMAS har ein klart å dele opp bleiene slik at noko gikk til kompostproduksjon, medan noko vart sendt til forbrenning saman med anna restavfall.

SIMAS har arbeid med å betre kvaliteten på kompostproduktet frå anlegget. På grunn av at barnebleiene tok med seg plastavfall inn i komposteringa, vart det avgjort at bleiene ikkje lenger skulle sorterast som våtorganisk avfall.

Tilbakemeldingane fra SIMAS viser dessverre at det framleis blir sortert barnebleier som våtorganisk avfall.

 

Minner derfor alle abonnentar i Nomil at barnebleier må sorterast som restavfall.

Om endringa i sorteringa gir liten kapasitet på restavfallet, er det mogeleg å tinge større restavfallsdunk på 240L til kr. 521,- pr. år. Nomil vil også kunne tilby kostnadfri levering av barnebleier til gjenbruksstasjonane.  Bleiene må då leverast i gjennomsiktige sekkar.

Takk for at de hjelper til med godt sortert avfall i Nordfjord! Det er godt for både samvitet og miljøet!

For meir informasjon om sortering av avfall, sjå her.