Ledig stilling som operatør gjenbruksstasjon i Florø

Ledig stilling som operatør gjenbruksstasjon i Florø

 

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø.

 

 

Vi har no ledig stilling i 100% som:

OPERATØR GJENBRUKSSTASJON

Vi søker etter ein ny kollega ved vår avdeling i Purkehola i Florø, med hovudoppgåve som operatør ved gjenbruksstasjonen. I tillegg må søkjar har utvida førarkort for lastebil, då det til tider er behov for ekstra kapasitet som renovatør/sjåfør i renovasjonsavdelinga.

 

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere:

 • Ordinære driftsoppgåver, samt tilrettelegging og etterarbeid ved gjenbruksstasjonen
 • Rettleiing av hushaldning- og næringskundar med omsyn til sortering
 • Mottak, sortering og handtering av ordinært og farleg avfall
 • Journalføring, pakking og klargjering av farleg gods
 • Avvikshandtering etter gjevne retningslinjer
 • Arbeidsoppgåve som renovatør/sjåfør på renovasjonsbil og servicebil ved behov
 • Andre oppgåver knytt til dagleg drift

Vi ser etter deg som:

 • Er påliteleg, nøyaktig og strukturert
 • Jobbar sjølvstendig, systematisk og etter føre-var-prinsippet
 • Har gode haldningar til sikkerheit og bruk av verneutstyr
 • Er serviceinnstilt og klar for nye utfordringar
 • Har gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar

 

Erfaring som sjåfør og handtering av farleg avfall vil verte vektlagt.

Tilsett vil få opplæring, og grunnleggande forståing av arbeidet med farleg avfall.

Søkar som ikkje har maskinførarbevis må ta dette ved tilsetting.

 

Vi tilbyr:
Fast 100% stilling i ein framtidsretta bransje.
Sjanse til å utgjere ein forskjell for miljøet kvar dag
God pensjonsordning

Stillinga rapporterer til formann ved gjenbruksstasjonen eller avdelingsleiar.

Om dette høyrest interessant ut, ta kontakt med avdelingsleiar Tor Olav Sande tel 905 96 767 eller driftsleiar Frode Denk tel 915 31 042.
Søknad og cv sendast til soknad@nomil.no og merkast med «Operatør Florø»

Søknadsfrist: 15.11.2021


Ledig stilling som reinhaldar

Ledig stilling som reinhaldar

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø

 

Vi har ledig stilling i 25% som:

REINHALDAR

 

Arbeidsoppgåver
Reinhald i aktuelle bygg etter nærmare avtale

Førefallande arbeid som vask av vindauge, boning av golv m.m

 

Kvalifikasjonar
Vi søker reinhaldar med stå-på-vilje, gode haldningar, god praktisk sans og gode kommunikasjonsevner.  Våre ynskjer om deg:

 • det er ynskjeleg at du har fagbrev som reinhaldsoperatør, men det er ikkje eit krav
 • du er arbeidsam og fleksibel
 • du er samarbeidsvillig og kan finne gode løysningar
 • du har ei bevisst haldning til ergonomi for å førebyggje helseskadar og slitasje
 • du forstår og kan gjere seg forstått på norsk

 

Vi tilbyr
Strukturerte arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje og eit godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til: soknad@nomil.no merka «Reinhaldar» eller til vår postadresse

Eidsmona 36, 6823 Sandane

Søknadsfrist: 23. september 2021

Ledig stilling som mekanikar

Ledig stilling som mekanikar

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø

 

Vi har ledig stilling i 100% som:

MEKANIKAR

 

Arbeidsoppgåver
Til å utføre og ha ansvar for service/vedlikehald/reperasjon av våre lastebilar, anleggsmaskiner, stålcontainerar med meir, søkjer vi ein dyktig og serviceinnstilt mekanikar. Erfaring med sveising og hydraulikk vil bli vektlagt. Du må i tillegg kunne ta del i anna førefallande arbeid.  

Oppmøtestad er hovudanlegget på Sandane.

 

Kvalifikasjonar
Vi søker ein medarbeidar med stå-på-vilje, gode haldningar, god praktisk sans og gode kommunikasjonsevner.  Du er ein person som har:

 • relevant utdanning/fagbrev og arbeidserfaring
 • emne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • positiv haldning og serviceinnstilt med fokus på HMS
 • maskinførarbevis og sertifikat klasse BE/C er ynskjeleg

 

Vi tilbyr
Strukturerte arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje og eit godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til: soknad@nomil.no merka «Mekanikar» eller til vår postadresse

Eidsmona 36, 6823 Sandane

Søknadsfrist: 23. september 2021

Ledig stilling som sjåfør/renovatør i Nordfjord

Ledig stilling som sjåfør/renovatør i Nordfjord

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø

Vi har ledig stilling i 100% som:

RENOVATØR/SJÅFØR

Arbeidsoppgåver
Til innsamling og transport av hushaldningsavfall i Nordfjord-regionen, søkjer vi ein dyktig og serviceinnstilt renovatør/sjåfør. Du må i tillegg kunne ta del i anna førefallande arbeid.

Oppmøtestad er på renovasjonsavdelinga på Nordfjordeid eller hovudanlegget på Sandane.

 

Kvalifikasjonar
Vi søker sjåfør med stå-på-vilje, gode haldningar, god praktisk sans og gode kommunikasjonsevner.  Du er ein person som har:

 • sertifikat klasse BE/C
 • arbeidserfaring som sjåfør vert vektlagt
 • emne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • god fysikk, positiv haldning og er serviceinnstilt
 • maskinførarbevis er ynskjeleg

Vi tilbyr
Strukturerte arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje og eit godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til avdelingsleiar Tadas Karvelis tlf. 922 12 882, driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til: soknad@nomil.no merka «Renovatør/sjåfør» eller til vår postadresse

Eidsmona 36, 6823 Sandane

Søknadsfrist: 29. august 2021

Barnebleier sorterast som restavfall

Barnebleier sorterast som restavfall

Sidan sommar 2019 har bleier blitt endra frå å sorterast som våtorganisk avfall til restavfall. Vi ønskjer å minne alle våre abonnentar på dette.

Det våtorganiske avfallet som Nordfjordingane sorterer ut vert sendt til kompostering i Sogn. På anlegget til SIMAS har ein klart å dele opp bleiene slik at noko gikk til kompostproduksjon, medan noko vart sendt til forbrenning saman med anna restavfall.

SIMAS har arbeid med å betre kvaliteten på kompostproduktet frå anlegget. På grunn av at barnebleiene tok med seg plastavfall inn i komposteringa, vart det avgjort at bleiene ikkje lenger skulle sorterast som våtorganisk avfall.

Tilbakemeldingane fra SIMAS viser dessverre at det framleis blir sortert barnebleier som våtorganisk avfall.

 

Minner derfor alle abonnentar i Nomil at barnebleier må sorterast som restavfall.

Om endringa i sorteringa gir liten kapasitet på restavfallet, er det mogeleg å tinge større restavfallsdunk på 240L til kr. 521,- pr. år. Nomil vil også kunne tilby kostnadfri levering av barnebleier til gjenbruksstasjonane.  Bleiene må då leverast i gjennomsiktige sekkar.

Takk for at de hjelper til med godt sortert avfall i Nordfjord! Det er godt for både samvitet og miljøet!

For meir informasjon om sortering av avfall, sjå her.