Slam

NoMil administrerer og fakturerar slamgebyret i Eid, Gloppen, Bremanger og Selje. Det er framleis Norva24/Miljøservice som gjennomfører slamtømmingane i desse kommunane.

Meir informasjon om slamgebyret kjem etterkvart.