Prisar på gjenbruksstasjonane – Næring

Prisar 2020

All levering på gjenbruksstasjonane frå næring skjer mot betaling.
Levering på sentralmottaket Eidsmona, Sandane, vert prisa etter vekt – les meir!

Pris eks.mva.

Personbil (inntil 1m3):  154,-
Tilhengar (1-2 m3):  308,-
Tilhengar (2-4m3):  462,-
Tilhengar (4-6m3):  617,-
Varebil (1-2 m3):  308,-
Varebil (2-4m3):  462,-
Varebil (4-6m3): 617,-

Over 6 m3 berre etter avtale.

Farleg avfall:
Farleg avfall som t.d. plantevernsmiddel, spillolje, batterier, lysrør og løysemiddel vert faktuert i etterkant basert på tal på levert kilo. Prisane er varierer for dei ulike typane farleg avfall. 

Frå 1.mai 2016 må ein ha med utskrift av deklarasjon frå www.avfallsdeklarering.no for å levere farleg avfall frå næringsverksemd. Eventuelt kan ein etter fullmakt inngå avtale om at Nomil deklarerer på vegne av verksemda. Ta kontakt med oss for prisar m.m. 

Noko avfall har særskilde prisar ved levering til gjenbruksstasjonane. Prisane gjeld pr. m3 eks.mva:

  • Impregnert trevirke 1 600 kr
  • Tau og not 1 130kr
  • Gips 3 237 kr

For informasjon om andre prisar, ta kontakt med NoMil.