Returkartonglotteriet

Alle kan delta og vinne i Returkartonglotteriet – privatpersonar eller organisasjonar, skular, barnehagar, idrettslag osv. Årleg vert det delt ut premiar for til sammen 1,6 millionar kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000, og 4 premier á kr. 100.000.

Kartongane leveres i dunken for papp og papir. Legg gjerne kartogane i ein bærepose øverst i dunken.

Alle kan delta og vinne i Returkartonglotteriet – privatpersonar eller organisasjonar, skular, barnehagar, idrettslag osv. Årleg vert det delt ut premiar for til sammen 1,6 millionar kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000, og 4 premier á kr. 100.000.

Kartongane leveres i dunken for papp og papir. Legg gjerne kartogane i ein bærepose øverst i dunken.

Fra 2017 har du to val. Kvar enkelt kartong er eit lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne. Slik kan du vere med i trekninga om kr 10 000,-.

For å vinne kr 100 000,-  må du framleis skylle, brette og stappe minst seks drikkekartongar i en sjuande til en kubbe. Korker og lokk kan henge utanfor. Skriv navn og telefonnummer på kubben. For skulemelk-kartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Kubbane er også med i trekningane om kr 10 000,-.

Kubbene trekkast ut på Nomil sitt sentralanlegg i Eidsmona. Vi trekkjer 2 kartongar/kubbar som ver med i nasjonal trekking. Vi gjennomfører trekking i returkartonglotteriet 1 gong i kvartalet. I den nasjonale trekkinga vert det kvart kvartal trekt ut  30 premier à kr. 10.000,- , og fra kun kubbane trekkast 1 premie à kr. 100.000,-.