Returkartonglotteriet

Alle kan delta og vinne i Returkartonglotteriet – privatpersonar , organisasjonar, skular, barnehagar, idrettslag osv. Årleg vert det delt ut premiar for til sammen 1,6 millionar kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000, og 4 premier á kr. 100.000.

Kartongane leveres i dunken for papp og papir. Legg gjerne kartogane i ein bærepose øverst i dunken, slik at det er lettare for oss å plukke dei ut.

Frå 2017 har du to val, om du vil delta i Returkartonglotteriet. Kvar enkelt kartong er eit lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne. Slik kan du vere med i trekninga om kr 10 000,-.

For å vinne kr 100 000,-  må du framleis skylle, brette og stappe minst seks drikkekartongar i ein sjuande til ein kubbe. Korkar og lokk kan henge utanfor. Skriv navn og telefonnummer på kubben. For skulemjølk-kartongar gjeld fire kartongar oppi den femte. Kubbane er også med i trekningane om kr 10 000,-.

Kubbane trekkast ut på Nomil sitt sentralanlegg i Eidsmona. Vi trekkjer 2 kartongar/kubbar som vert med i nasjonal trekking. Vi gjennomfører trekking i Returkartonglotteriet 1 gong i kvartalet. I den nasjonale trekkinga vert det kvart kvartal trekt ut  30 premier à kr. 10.000,- , og fra kun kubbane trekkast 1 premie à kr. 100.000,-.