Informasjon om fritidsabonnement

Ordninga med renovasjonsabonnement for fritidshus og sekundærbustader, er frå 2020 lik i alle Nomil sine eigarkommunar. Som del av føreskrifta, er det vedteke at fritidsrenovasjon skal vere ein ordning der abbonenten sjølv tek med avfallet til returpunkt. På returpunkta vil det stå container for restavfall. Desse har små innkastluker der ein skal få inn bereposar.  Under finn du informasjonen oppsummert for kvar kommune.

Forskrifta som regulerer Nomil sine ordningar kan du lese her.

For informasjon om fritidsrenovasjon i Florø/distrikta rundt og på øyane utanfor Florø – klikk her.