Informasjon om fritidsabonnement

Ordninga med renovasjonsabonnement for fritidshus og sekundærbustader, er frå 2020 lik i alle Nomil sine eigarkommunar. Som del av føreskrifta, er det vedteke at fritidsrenovasjon skal vere ein ordning der abbonenten sjølv tek med avfallet til returpunkt. På returpunkta vil det stå container for restavfall. Desse har små innkastluker der ein skal få inn bereposar.  Under finn du informasjonen oppsummert for kvar kommune.

Forskrifta som regulerer Nomil sine ordningar kan du lese her.

For informasjon om fritidsrenovasjon i Florø/distrikta rundt og på øyane utanfor Florø – klikk her.

Bremanger kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar. Kommunen har fastsett ein gradert gebyrskala, avhengig av standard og kor tilgjengeleg fritidsbustaden er. Les meir i føreskriftene som regulerer Nomil sitt arbeid.

 • Høg sats er 50% av eit standard gebyr.
 • Middels sats er 30% av standard gebyr.
 • Låg sats er 10% av standard gebyr.

For nærare informasjon – ta kontakt med NoMil.

Avfall frå hytter og fritidsbustadar skal ein levere i særskilte containerar. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, glas- og metallemballasje, våtorganisk avfall og restavfall. Dvs at alt sorterast som restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen i Smørhamn eller Svelgen. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjonen.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser nøyaktig plassering, og der du kan hente køyrerute, på www.sortere.no. Velg “Vis leveringssteder i” og søk på Bremanger kommune.

Merk! Frå 01.01.2020 har også Gloppen kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar på lik linje som resten av kommunane i Nordfjord. Kommunen har fastsett ein gradert gebyrskala, avhengig av standard og kor tilgjengeleg fritidsbustaden er. Les meir i føreskriftene som regulerer Nomil sitt arbeid.

 • Høg sats er 50% av eit standard gebyr.
 • Middels sats er 30% av standard gebyr.
 • Låg sats er 10% av standard gebyr.

For nærare informasjon – ta kontakt med NoMil.

Avfall frå hytter og fritidsbustadar skal ein levere i særskilte containerar. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, glas- og metallemballasje, våtorganisk avfall og restavfall. Dvs at alt sorterast som restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen på Eidsmona. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjon.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser nøyaktig plassering, og der du kan hente køyrerute, på www.sortere.noVelg “Vis leveringssteder i” og søk på Gloppen kommune.

Stryn kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar. Kommunen har fastsett ein gradert gebyrskala, avhengig av standard og kor tilgjengeleg fritidsbustaden er Les meir i gebyrforskrifta!

 • Høg sats er 50% av eit standard gebyr.
 • Middels sats er 30% av standard gebyr.
 • Låg sats er 10% av standard gebyr.

For nærare informasjon – ta kontakt med NoMil.

Avfall frå hytter og fritidsbustadar skal ein levere i særskilte containerar. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, glas- og metallemballasje, våtorganisk avfall og restavfall. Dvs at alt sorterast som restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen på Svarstad. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjonen.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser nøyaktig plassering, og der du kan hente ut køyrerute, på www.sortere.no. Velg “Vis leveringssted i”, og søk på Stryn kommune.

Kinn kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar. Tidelgare Vågsøy kommune hadde ikkje tidlegare tvungen hytterenovasjon, og ordninga er difor her ny frå 2020. Tidlegare Flora kommune har berre fått ei endring av gebyrskalaen.

Gebyrsatsen er avhengig av hytta sin standard og tilgjengelegheit. Les meir i føreskriftene som regulerer Nomil sitt arbeid.

 • Høg sats er 50% av eit standard gebyr.
 • Middels sats er 30% av standard gebyr.
 • Låg sats er 10% av standard gebyr.

For nærare informasjon – ta kontakt med NoMil.

Avfall frå hytter og fritidsbustadar skal ein levere i særskilte containerar. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, glas- og metallemballasje, våtorganisk avfall og restavfall. Dvs at alt sorterast som restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjon. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjon.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser nøyaktig plassering, og der du kan hente køyrerute, på www.sortere.noVelg “Vis leveringssteder i” og søk på Kinn kommune.

Stad kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar. Kommunen har fastsett ein gradert gebyrskala, avhengig av standard og kor tilgjengeleg fritidsbustaden er. Les meir i føreskriftene som regulerer Nomil sitt arbeid.

 • Høg sats er 50% av eit standard gebyr.
 • Middels sats er 30% av standard gebyr.
 • Låg sats er 10% av standard gebyr.

Merk! Frå 01.01.2020 har også tidligare Eid kommune fått innført tvungen renovasjon på lik linje som resten av Stad kommune.

For nærare informasjon – ta kontakt med NoMil.

Avfall frå hytter og fritidsbustadar skal ein levere i særskilte containerar. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, glas- og metallemballasje,  våtorganisk avfall og restavfall. Dvs at alt sorterast som restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjon. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjon.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser nøyaktig plassering, og der du kan hente køyrerute, på www.sortere.noVelg “Vis leveringssteder i” og søk på Stad kommune.