Informasjon om fritidsabonnement

Informasjon om renovasjonsordning for firtidsbustadar i dei ulike kommunane gjeldande frå 01.01.2020, vert snart tilgjelgeleg på heimesidene.

Ordninga med renovasjonsabonnement for fritidshus og sekundærbustader er ikkje den same i dei ulike kommunane i Nordfjord. Sjå kva som gjeld for din kommune under.

Forskrifta som regulerer fritidsrenovasjonen i Nordfjord kan du lese her.

For informasjon om fritidsrenovasjon i Florø/distrikta rundt og på øyane utanfor Florø – klikk her.

Bremanger kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar. Kommunen har fastsett ein gradert gebyrskala, avhengig av standard og kor tilgjengeleg fritidsbustaden er. Les meir i føreskriftene som regulerer Nomil sitt arbeid.

 • Høg sats er 50% av eit standard gebyr.
 • Middels sats er 30% av standard gebyr.
 • Låg sats er 10% av standard gebyr.

For nærare informasjon – ta kontakt med NoMil.

Avfall frå hytter og fritidsbustadar skal ein levere i særskilte containerar. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, våtorganisk avfall og restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen i Smørhamn eller Svelgen. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjonen.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser nøyaktig plassering, og der du kan hente køyrerute, på www.sortere.no. Velg “Vis leveringssteder i” og søk på Bremanger kommune.

I Vågsøy kommune er det frivillig renovasjonsordning for fritidshus. Abonnement for fritidshus inneber at ein har rett til å ha avfall frå fritidshuset i spesielle hyttekonteinarar. Gebyret er vedteke i gebyrføreskrifta, og utgjer 35 % av standard gebyr.

Hyttecontainerane kan berre nyttast av dei som har fritidsabbonement hos NoMil. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, våtorganisk avfall og restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen i Vedvika. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjonen.

 
Plassering av hyttekonteinarar:
 • Måløy, ved Kulakrysset på fastlandet, avkøyrsle frå riksveg 15.
 • Silda

Selje kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar. Kommunen har fastsett lik gebyrsats for alle som har fritidshusrenovasjon. Gebyret er regulert av gebyrføreskrifta, og utgjer 35 % av eit standardgebyr.

Avfall frå hytter og fritidsbustadar skal ein levere i særskilte containerar. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, våtorganisk avfall og restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen i Selje. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjonen.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser nøyaktig plassering, og der du kan hente køyrerute, på www.sortere.noVelg “Vis leveringssteder i” og søk på Selje kommune.

I Eid kommune  er renovasjon for fritidshus ei frivillig ordning.  Avfallet leverast i spesielle hyttekonteinarar.  Gebyret er regulert av gebyrføreskrifta, og utgjer 35 % av eit standardgebyr.

Hyttecontainerane kan berre nyttast av dei som har fritidsabbonement hos NoMil. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, våtorganisk avfall, glass- og metallemballasje og restavfall. Hyttecontainerane har små innkastluker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen på Haugen. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjonen.

Plassering av hyttekonteinarar:
 • Stårheim miljøstasjon
 • Nordfjordeid, Øyna

Hornindal kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar. Kommunen har fastsett ein gradert gebyrskala, avhengig av standard og kor tilgjengeleg fritidsbustaden er. Du finn meir informasjon om dette i gebyrføreskrifta.

 • Høg sats er 50% av eit standard gebyr.
 • Middels sats er 30% av standard gebyr.
 • Låg sats er 10% av standard gebyr.

For nærare informasjon – ta kontakt med NoMil

Avfall frå hytter og fritidsbustadar skal ein levere i særskilte containerar. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, våtorganisk avfall og restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen på Grodås eller på Svarstad. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjonen.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser plasseringa til containerane, og der du kan hente ut køyrerute, på www.sortere.no. Velg “Vis leveringssteder i”, og søk på Hornindal kommune.

I Gloppen kommune er renovasjonsordning for fritidshus ei frivillig ordning.  Avfallet leverast i spesielle hyttekonteinarar. Gebyret er vedteke i gebyrføreskrifta, og utgjer 35 % av standard gebyr.

Hyttecontainerane kan berre nyttast av dei som har fritidsabbonement hos NoMil. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, våtorganisk avfall, glas- og metallemballaske og restavfall. Hyttecontainerane har små innkastluker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen på Eidsmona. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjonen.

Plassering av hyttekonteinarar:
 • Byrkjelo v/Esso
 • Sandane på Utstillingsplassen, eit par 100 m nordvest for Statoil
 • Hyen miljøstasjon

Stryn kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar. Kommunen har fastsett ein gradert gebyrskala, avhengig av standard og kor tilgjengeleg fritidsbustaden er Les meir i gebyrforskrifta!

 • Høg sats er 50% av eit standard gebyr.
 • Middels sats er 30% av standard gebyr.
 • Låg sats er 10% av standard gebyr.

For nærare informasjon – ta kontakt med NoMil.

Avfall frå hytter og fritidsbustadar skal ein levere i særskilte containerar. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, glas- og metallemballasje, våtorganisk avfall og restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjonen på Svarstad. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjonen.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser nøyaktig plassering, og der du kan hente ut køyrerute, på www.sortere.no. Velg “Vis leveringssted i”, og søk på Stryn kommune.