Fritidsrenovasjon

Renovasjonsordninga for fritidsbustader i tidlegare Flora kommune held stort sett fram som i 2019. 
Fritidsabonnentane skal levere avfall til konteinarar. Avfallet skal leverast i små posar/sekkar og leverast som restavfall.
På øyene vert det sett ut konteinar på kai, eller plassert ut dunkar med innkastluker i løpet av januar. Denne ordninga gjeld også for øyene som tidlegare har hatt sekkrenovasjon for fritidsbustadar.