Styre og representantskap

Styret i NoMil har ein medlem frå kvar eigarkommune.

Medlemar

Kristen Hundeide, Eid, styreleiarvara: Turid Vassliås Borgund
Gunnvor Sunde, Gloppen, nestleiarvara: Jeffrey Thomas
Sissel Tafjord, Hornindalvara: Randi Langlo
Espen Sortevik, Bremangervara: Nina Frøyen
Stein Robert Osdal, Seljevara: Jan Vidar Smenes
Einar O. Midtbø, Vågsøyvara: Sølvi Grov
Per Kjøllesdal, Strynvara: Roar Grønmo

Representantskapet er NoMil sitt øvste organ. Medlemane er utnemnde av kommunestyra i dei sju medlemskommunane. Tal medlemar er avhengig av folketal i den enkelte kommune. Det er representantskapet som vel styremedlemane i NoMil.

Leiar: Kristin Maurstad, Vågsøy kommune

Nestleiar: Nils Per Sjåstad, Selje kommune

MedlemerVaramedlemer

Selje kommune

Nils Per Sjåstad, 6750 STADLANDET
nils-per@stadpipe.no

Raymond Myren, 6750 STADLANDET
remmyren@gmail.com

Terje Nybakk, 6740 SELJE 
terje.nybakk@selje.kommune.no

Merete Nerland, 6750 STADLANDET 
merete.nerland@selje.kommune.no

Stryn kommune

Sven Flo, ordførar, 6783 STRYN
sven.flo@stryn.kommune.no

Pål Vonheim, 6783 STRYN
pvonheim@online.no

Aud Løvlid, Lovik, 6789 LOEN
aud@alexandra.no

Torstein Tvinnereim, 6783 STRYN, varaordførar
torstein.tvinnereim@sfj.no

Arve Glomnes, 6783 STRYN
arglomne@online.no

Silje Åsnes Skarstein, 6788 OLDEN
Oldenskarsteinsilje@gmail.com

Eid Kommune

Alfred Bjørlo, 6770 NORDFJORDEID, ordførar
alfred.bjorlo@eid.kommune.no

Sissel Ommedal, Øyanevn. 23, 6770 NORDFJORDEID
sissel.helen@hotmail.com

Alf Reidar Myrstad, 6770 NORDFJORDEID
alf_myrstad@hotmail.com

Eli Førde Aarskog, Kvernhusvegen 10, 6770 NORDFJORDEID
eli@nordfjord-hotell.no

Vigdis Heimdal Reksnes, 6777 STÅRHEIM
vheimdal@gmail.com

Per Tore Borgund, Leirongane 2, 6770 NORDFJORDEID
pertoreborgund1@gmail.com

Gloppen kommune

Leidulf Gloppestad, ordførar, 6823 SANDANE 
leidulf.gloppestad@gloppen.kommune.no

Roar Henden, 6823 SANDANE

Mariell Eikeset Koren, 6823 SANDANE

Laila Frøystad Falck, Årdal, 6827 BREIM

Audun Mundal, 6823 SANDANE

Gro Vereide, 6826 BYRKJELO

Bremanger Kommune

Jorunn Frøyen
jorunn.froyen@enivest.net

Inger Rise Hallset
inger.rise.hallset@enivest.net

Elisabeth Hatlenes
elliebirk80@hotmail.com

Vibeke Kjerpeset
vibeke.kjerpeseth@bremanger.kommune.no

Hornindal Kommune

Jan Endre Nesdal, 6763 HORNINDAL
jan.endre.nesdal@hornindal.kommune.no

Eldar Engelund, 6763 HORNINDAL
eldar.i.engja@hotmail.com

Audun Gausemel, 6763 HORNINDAL
audun.gausemel@hornindal.kommune.no

Per Maurset, 6763 HORNINDAL
per.maurset@sentrumsgaarden.no

Vågsøy kommune

Kristin Maurstad, ordførar, 6711 BRYGGJA
kristin.maurstad@vagsoy.kommune.no

Tove Lill Refvik Volle
tlrv@online.no

Amund Gotteberg, Gate 6 103, 6700 MÅLØY
agotteberg@gmail.com

Nils Isak Myklebust, Gate 5 90, 6700 MÅLØY
nilsmy@frisurf.no

Terese Gjerde, Furutoppen, Holvik, 6700 MÅLØY
terese.gjerde@gmail.com

Daniel Henriksson, Gate 5 64, 6700 MÅLØY
danielhenriksson1891@hotmail.com