Vegarbeid i Øvrevegen, Raudeberg

 

Grunna arbeid med vatn- og avløpsrør i Øvrevegen på Raudeberg vil det i ein periode være stengt for renovasjonsbilane våre. Er vegen stengt, må dunkar settast framfor sperring på nord- og sørside innan klokka 07:00 på tømmedag for at disse skal bli tømt.
Kvar vegen er stengt vil endre seg undervegs i arbeidet.
Komande datoar for tømming:
– onsdag 29. november
– onsdag 13. desember
– måndag 18. desember

Begrensa framkomlegheit på vegen til gjenbruksstasjonen på Dyrstad, Bremanger kommune


Grunna vegarbeid kan det være begrensa framkomlegheit på Fv. 5710 Dyrstad i Bremanger, Vestland – fv. 5710 Sandsneset i Bremanger, Vestland, i retning mot Svelgen.
Gjelder perioden mellom klokka 07:00 og 19:00 tirsdag17.10.2023 og onsdag 18.10.2023.
Stengt i periode på 2 timer.
Manuell dirigering.
Vær obs på dette om det skal leverast avfall til gjenbruksstasjonen på Dyrstad onsdag 18.10.2023


UTLEVERING AV BIOPOSAR OG SEKKAR TIL PLASTEMBALLASJE TIL ABONNENTAR I NORDFJORD

 
Alle abonnentar i Nordfjord får i løpet av veke 47 og 48 utlevert bioposar til matavfall og plastsekkar til plastemballasje. Utlevering vil bli utført samme dag som tømming av papirdunk. (Sjekk tømmekalender for din tømmedag)
Rullane vert lagt i plastpose oppå papirdunk. Viktig at dunk er framme denne dagen, sjølv om du ikkje treng tømming! Det er eigen bil som kjem for å levere ut rullane etter at renovasjonsbil har vore der. NB! Husk å sjekke dunken før du hentar den inn.
Burettslag v/styreleiar, og sameige må ta kontakt med kontoret på Sandane for bestilling til sitt burettslag/sameige. Dette gjelder også abonnentar som delar dunkar då det kun vert lagt igjen 1 sett pr dunk.
Disse vil få utlevering i etterkant av hovedutleveringa.
Telefon 57 00 94 00 eller E-post: post@nomil.no
Det vert utlevert 2 rullar bioposar og 1 rull plastsekkar pr betalande bueining pr år.
Evt forbruk/behov utover dette kan kjøpast på gjenbruksstasjonane, eller ved å kontakte Nomil
 
NB! Florø (sone 1-5) og distriktet rundt (sone 6-8), samt øyane utanfor Florø har utlevering over nyttår og får eige varsel om dette når det nærmar seg.
Bilete av dunk med utleverte posar på lokket

Ledig stilling som servicemedarbeidar/sjåfør

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø.

 

Vi har no ledig stilling i 100 % som:

SERVICEMEDARBEIDAR/SJÅFØR

 

Vi søker etter ein ny kollega ved vår hovudkontor i Eidsmona på Sandane, med hovudoppgåve som sjåfør på servicebil og ansvar for lagerstyring. I tillegg vil oppgåver knytt til våre gjenbruksstasjonar vere ein del av stillinga.

 

Arbeidsoppgåver

 • serviceoppdrag for dunkrenovasjon i Nordfjord med servicebil, som t.d. utdeling, byting og reperasjon av avfallsbehaldarar, utlevering av sekkar til plastemballasje og bioposar
 • ansvar for varelager av avfallsbehaldarar og utstyr, bioposar og plastsekkar m.m.
 • reperasjon, vedlikehald og reinhald av avfallsbehaldarar
 • avvikshandtering etter interne retningsliner
 • ordinære driftsoppgåver på gjenbruksstasjon og andre oppgåver knytt til dagleg drift

 

Vi ser etter deg som:

 • er serviceinnstilt og klar for nye utfordringar
 • er påliteleg, nøyaktig og strukturert
 • jobbar sjølvstendig, systematisk og etter føre-var-prinsippet
 • har gode haldningar til sikkerheit og bruk av verneutstyr
 • har gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar
 • førarkort klasse BE

Søkar som ikkje har truckførarbevis må ta dette ved tilsetting.

 

Vi tilbyr
Arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje med sjanse å utgjere ein forskjell for miljøet kvar dag saman med gode kollega. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Nærare opplysningar får du ved å kontakte driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til e-post soknad@nomil.no og merka «Servicemedarbeidar».

Søknadsfrist: 20. oktober 2023.

Ledig stilling som HMS/HR konsulent

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø.

 

Vi har ledig nyoppretta stilling i 100% som:

HMS/HR KONSULENT

 

Vi søker etter deg som vil bidra til å gje både kollegaer ein tryggare kvardag, og ta i vare dei tilsette sine rettar og behov innan HMS og HR.

 

Arbeidsoppgåver

 • samordne og leie HMS- og kvalitetsarbeidet i heile organisasjonen
 • utarbeide og følgje opp internkontroll, handbøker, risikovurderingar, handlingsplanar, tilsyn og bedriftshelsetenesta sitt arbeid
 • vernearbeid og arbeidsmiljøfaglege oppgåver
 • leiar for industrivern
 • oppgåver knytt til tilsettingar, rekruttering, kompetanseutvikling og andre HR-funksjonar

 

Du vil og kunne ta del i prosjektarbeid, utviklingsarbeid og andre oppgåver.

 

Vi søker etter deg som:

 • har høgare utdanning innanfor områda HMS, arbeidsmiljø, tryggleik, beredskap eller liknande
 • relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
 • er god til å samarbeide og kommunisere med andre
 • kan halde seg oppdatert på lovverk
 • kan jobbe med dataverktøy og digitale system
 • har sertifikat klasse B

 

Oppmøtestad er hovudkontor i Eidsmona på Sandane, med oppfølging ute på våre avdelingar og gjenbruksstasjonar. Du vil jobbe nært opp mot miljøkonsulent, økonomikonsulent, verneomboda og avdelingsleiarar.

 

Vi tilbyr
Utfordrande arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje med sjanse å utgjere ein forskjell for miljøet kvar dag saman med gode kollega. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP.  Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til dagleg leiar Inge Bent Arnestad tlf. 959 72 144 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til e-post soknad@nomil.no og merka «HMS/HR KONSULENT».

Søknadsfrist: 20. oktober 2023.

FEIL I TØMMEAPP FOR SONE 4 I FLORØ

FEIL I TØMMEAPP FOR SONE 4 I FLORØ
Grunna feil i tømmeapp har en del abonnentar i sone 4 i Florø fått melding om at det er tømming av glas/metall (rød dunk) på fredag 8. september. Det skulle egentlig være i dag torsdag 7. september, men sjåførane reagerte på lite dunkar som stod framme. Vi kjører sjølvsagt tømming også på fredag slik at alle får tømt den røde dunken sin.
Beklager feil frå vår side.

Har du gått tom for bioposar og sekkar?

I 2022 gjekk Nomil tilbake til ei tidlegare ordning med utdeling av bioposar og sekkar til plastemballasje på ei fast rute ein gong i året. Abonnenten får då utdelt bioposar og sekkar til eit års forbruk. Samstundes
vart ordninga med å legge lapp på dunken er avvikla.

Om du går tom, før neste års utlevering, må du kontakte oss på post@nomil.no