Ledig stilling som HMS/HR konsulent

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø.

 

Vi har ledig nyoppretta stilling i 100% som:

HMS/HR KONSULENT

 

Vi søker etter deg som vil bidra til å gje både kollegaer ein tryggare kvardag, og ta i vare dei tilsette sine rettar og behov innan HMS og HR.

 

Arbeidsoppgåver

 • samordne og leie HMS- og kvalitetsarbeidet i heile organisasjonen
 • utarbeide og følgje opp internkontroll, handbøker, risikovurderingar, handlingsplanar, tilsyn og bedriftshelsetenesta sitt arbeid
 • vernearbeid og arbeidsmiljøfaglege oppgåver
 • leiar for industrivern
 • oppgåver knytt til tilsettingar, rekruttering, kompetanseutvikling og andre HR-funksjonar

 

Du vil og kunne ta del i prosjektarbeid, utviklingsarbeid og andre oppgåver.

 

Vi søker etter deg som:

 • har høgare utdanning innanfor områda HMS, arbeidsmiljø, tryggleik, beredskap eller liknande
 • relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
 • er god til å samarbeide og kommunisere med andre
 • kan halde seg oppdatert på lovverk
 • kan jobbe med dataverktøy og digitale system
 • har sertifikat klasse B

 

Oppmøtestad er hovudkontor i Eidsmona på Sandane, med oppfølging ute på våre avdelingar og gjenbruksstasjonar. Du vil jobbe nært opp mot miljøkonsulent, økonomikonsulent, verneomboda og avdelingsleiarar.

 

Vi tilbyr
Utfordrande arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje med sjanse å utgjere ein forskjell for miljøet kvar dag saman med gode kollega. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP.  Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til dagleg leiar Inge Bent Arnestad tlf. 959 72 144 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til e-post soknad@nomil.no og merka «HMS/HR KONSULENT».

Søknadsfrist: 20. oktober 2023.