Ledig stilling som servicemedarbeidar/sjåfør

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø.

 

Vi har no ledig stilling i 100 % som:

SERVICEMEDARBEIDAR/SJÅFØR

 

Vi søker etter ein ny kollega ved vår hovudkontor i Eidsmona på Sandane, med hovudoppgåve som sjåfør på servicebil og ansvar for lagerstyring. I tillegg vil oppgåver knytt til våre gjenbruksstasjonar vere ein del av stillinga.

 

Arbeidsoppgåver

 • serviceoppdrag for dunkrenovasjon i Nordfjord med servicebil, som t.d. utdeling, byting og reperasjon av avfallsbehaldarar, utlevering av sekkar til plastemballasje og bioposar
 • ansvar for varelager av avfallsbehaldarar og utstyr, bioposar og plastsekkar m.m.
 • reperasjon, vedlikehald og reinhald av avfallsbehaldarar
 • avvikshandtering etter interne retningsliner
 • ordinære driftsoppgåver på gjenbruksstasjon og andre oppgåver knytt til dagleg drift

 

Vi ser etter deg som:

 • er serviceinnstilt og klar for nye utfordringar
 • er påliteleg, nøyaktig og strukturert
 • jobbar sjølvstendig, systematisk og etter føre-var-prinsippet
 • har gode haldningar til sikkerheit og bruk av verneutstyr
 • har gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar
 • førarkort klasse BE

Søkar som ikkje har truckførarbevis må ta dette ved tilsetting.

 

Vi tilbyr
Arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje med sjanse å utgjere ein forskjell for miljøet kvar dag saman med gode kollega. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Nærare opplysningar får du ved å kontakte driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til e-post soknad@nomil.no og merka «Servicemedarbeidar».

Søknadsfrist: 20. oktober 2023.