Bilete av Nomil bilar

Ledig stilling som sjåfør/renovatør i Florø

Nomil logo

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø.

Vi har ledig stilling i 100% som:

RENOVATØR/SJÅFØR

Arbeidsoppgåver
Til innsamling og transport av hushaldningsavfall i Flora-regionen, søkjer vi ein dyktig og serviceinnstilt renovatør/sjåfør. Du vil etter nærare avtale kunne få nestleiaransvaret for renovasjonsavdelinga, og elles ta del i anna arbeid på avdelinga.

Oppmøtestad er omlastingsstasjonen i Florø.

 

Kvalifikasjonar
Vi søker sjåfør med stå-på-vilje, gode haldningar, god praktisk sans og gode kommunikasjonsevner.  Du er ein person som har:

  • sertifikat klasse BE/C
  • arbeidserfaring som sjåfør vert vektlagt
  • emne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
  • god fysikk, positiv haldning og er serviceinnstilt
  • maskinførarbevis er ynskjeleg

 

Vi tilbyr
Strukturerte arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje og eit godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller Rolv Inge Kvandal tlf. 908 49 288 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til: post@nomil.no merka «Renovatør/sjåfør» eller til vår postadresse

Eidsmona 36, 6823 Sandane. Søknadsfrist: 20. desember 2020