Stad kommune

Kommunevåpen Stad

Tømmekalender og rutekart

Stad kommune

Frå og med 01.01.2020 vert det gjort justeringar i ruteoppsettet i Nordfjord. Kvar rute køyrast no med 1 renovasjonsbil, og dette fører til fleire små ruter samanlikna med tidlegare. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn og endar på Kråkeneset i Kinn. 

I Stad kommune er det no 13 renovasjonsruter, og ei skisse av ruteindelinga ser du på kartet under. Detaljert rutekart og tømmekalender for kvar enkelt rute finn du lengre nede på sida. Mange av rutene vil ha like tømmedagar for fleire av dunkane.

Vi håpar den nye ruteinndelinga gir endå meir pålitleg tømming, samt betre og meir presis kommunikasjon mellom abonnent og Nomil.

RUTE 8

Panoramavegen, Lotsberg, Lote.
Zoom og søkbart kart for rute 8 

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 8

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 8

RUTE 17

Norsvegen frå Skipenes bru, Nor, Nes, langs Hornindalsvatnet, Markane, Faleide, Vinsrygg.
Zoom og søkbart kart for rute 17

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 17

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 17

RUTE 18

Navelsaker, Hatlelid, Heggjabygda, Mogrenda, Leivdalen, til Nordfjordeid sentrum (rundkøyring mellom E39, Rådhusvegen og Skulevegen).
Zoom og søkbart kart for rute 18

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 18

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 18

RUTE 19

Frå Skipenes bru, Øyane, Malakoff, Nordfjordeid sentrum (til rundkøyring E39 og Skulevegen), Olahola, Holten, Smaleråsa, Gjerdane.
Zoom og søkbart kart for rute 19

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 19

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 19

RUTE 20

Ytre og Indre Skårhaug, Prestemarka, Melvegen, Sjukehusvegen, Fossevegen frå kryss ved Holten, Inste Urene og Kvilda.
Zoom og søkbart kart for rute 20

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 20

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 20

RUTE 21

Os, Hundeide, Sørland, Torheim, Auslid, Øvrelid, Lidene, Bjørhovde, Hjelmelandsdalen, Remmedalen, Stårheimsdalen, Orheimsvegen.
Zoom og søkbart kart for rute 21

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 21

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 21

RUTE 22

Haugen, Løken, Naustdal, Indre Rød, Torvik, Stårheim, Ytre Rød, Reksnes.
Zoom og søkbart kart for rute 22

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 22

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 22

RUTE 23

Kjølsdalen, Ervika, Maurstad, Norefossvegen, Maurstadeidet, Nave.
Zoom og søkbart kart for rute 23

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 23

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 23

RUTE 30

Kjøde, Stokkenes, Sandvika, Otnheim, Leikanger til kryss på Nedre Sjåstad og til Dragesvingen.
Zoom og søkbart kart for rute 30

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 30

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 30

RUTE 31

Stave, Beitveit, Borgundvåg, Honningsvågen, Ervik, Drage, Hoddevika. 
Zoom og søkbart kart for rute 31

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 31

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 31

RUTE 32

Skorbøen, Selje sentrum til kryss ved Eide.
Zoom og søkbart kart for rute 32

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 32

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 32

RUTE 33

Berstad, Salt, Barmsun, Barmen, Flister, Vetrhus, Flatraket, Sørpoll.
Zoom og søkbart kart for rute 33

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 33

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 33

RUTE 34

Bryggja, Rimstad, Totland, Almenningen, Eldevika, Angelshaug, Nygård.
Zoom og søkbart kart for rute 34

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 34

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 34