Kva er NoMil?

Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) er eit interkommunalt selskap til kommunane Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn. NoMil si hovudoppgave er å ta hand om hushaldningsavfallet som oppstår i desse kommunane. NoMil administrerer mellom anna renovasjonskøyring, mottak av avfall på returpunkt, samt vidaresending av avfall, i tråd med vedtak i kommunane.

NoMil yter tilsvarande tenester også til næring.

Nordfjord Miljøverk IKS - Interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn
TØMMEKALENDER januar - juni 2016 PDF Skriv ut E-post

 

Rutekart Selje
Rutekart Bremanger

Rutekart Eid
Rutekart Hornindal

Rutekart
Stryn

Rutekart Gloppen

KartVågsøy
KartMåløy

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til første dagen.


NÆRINGSRUTER - KLIKK HER!

Sist oppdatert torsdag 07. januar 2016 11:36
Les mer …
 
Returkartonglotteriet - Heidi Alice Vederhus PDF Skriv ut E-post

heid vederhus bilde.jpg - 1.75 Mb

 

Heidi Alice Vederhus frå Flatraket vann nyleg 10 000 kroner fordi ho deltok i Returkartonglotteriet. Dette lotteriet er knytt opp til gjenvinning av drikkekartongar. Innsamla drikkekartongar går til gjenvinning av nye papp og papirprodukter. Å gjenvinne brukte kartongar er langt mindre energikrevjande enn produksjon av papir frå nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk sorterer og leverer inn kartongar, seier dagleg leiar i Nordfjord Miljøverk, Svein Ottar Sandal

NoMil trekkjer kvart kvartal ut innsamla kartongar og desse deltek i eit nasjonalt lotteri. Heidi Alice Vederhus har over lang tid gjort denne gjenvinningsjobben og endeleg fekk ho lønn for arbeidet. Ho seier at dette er ein praktisk og grei måte å handtere drikkekartongar på, ein plass må vi jo gjere av dei likevel, og kvifor ikkje då få dei inn i ei god gjenvinningsordning og så at på til få 10 000 kroner. Det syns ho er topp.

Sist oppdatert onsdag 03. februar 2016 00:12
Les mer …
 
Gjenbruksstasjon for Eid er flytta PDF Skriv ut E-post

Leivdalen blir stengt tysdag 5. januar.  Frå og med torsdag 7. januar blir gjenbruksstasjonen for Eid flytta til industriområdet på Haugen (Ortra).  Opningstida blir som før.

Dette er ei mellombels ordning inntil det er avklara kva som skal skje vidare med arealet i Leivdalen.

Sist oppdatert torsdag 07. januar 2016 13:57
 
Utlevering av bioposar og sekkar til plast PDF Skriv ut E-post

Bioposar og sekkar til plast vil no ikkje bli levert på ei fast rute, men etter melding frå abonnenten.  Ta eit ark og skriv "sekkar til plast og/eller bioposar" og fest dette oppå loket på dunken, så vil sjåføren legge av neste gong han tømmer.

Sist oppdatert tirsdag 24. november 2015 06:18
 
Endring av renovasjonsrute PDF Skriv ut E-post

På grunn av brannen i Skatestraumstunnellen har  renovasjonsruta for abonnentar på Rugsundøya og i området Kollset, Leirgulen, Bortnen vore mellombels flytta frå rute 1 (mandag) til rute 2 (onsdag).    Denne endringa blir no gjort permanent, slik at desse abonnentane vil høyre til rute 2.

 

 

Sist oppdatert tirsdag 15. desember 2015 11:50
 
Nye hyttekonteinarar PDF Skriv ut E-post

Nordfjord Miljøverk, NoMil gjennomfører no ein plan med oppgradering og utskifting av oppsamlingseiningar

for hytte - og fritidshusrenovasjon. Halvparten vert skifta ut i år og resten neste år.

 

Sist oppdatert mandag 07. september 2015 06:49
Les mer …
 
Informasjon frå NoMil-nytt juni 2015 PDF Skriv ut E-post

NOMIL-NYTT juni 2015 - informasjon

 

 

Sist oppdatert torsdag 04. juni 2015 08:01
 
NoMil-app på mobilen PDF Skriv ut E-post

Vil du bli varsla når avfallet skal hentast?

Sist oppdatert torsdag 19. februar 2015 07:46
Les mer …
 
SMS varsling Skriv ut E-post

 

Sist oppdatert fredag 12. desember 2014 13:32
Les mer …
 
MultiMedia Brosjyren PDF Skriv ut E-post

Sist oppdatert torsdag 10. juli 2014 14:44
 
«StartForrige12NesteSiste»

Side 1 av 2
 

Her kan du melde inn endringar i abonnement

Nytt abonnement/
ny eigar

Endring av abonnement
Endring av adresse


Kontakt NOMIL

Eidsmona
Postboks 224
6821  SANDANE
Tlf 57 00 94 00
e-post: post@nomil.no

Kontor, sentralbord ope:
m - f  kl 08.00 - 15.00


Eidsmona avfallsmottak

Ope
måndag 10.00 - 15.00
torsdag 15.00 - 19.00

Opningstider gjenbruksstasjonane