Kva er NoMil?

Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) er eit interkommunalt selskap til kommunane Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn. NoMil si hovudoppgave er å ta hand om hushaldningsavfallet som oppstår i desse kommunane. NoMil administrerer mellom anna renovasjonskøyring, mottak av avfall på returpunkt, samt vidaresending av avfall, i tråd med vedtak i kommunane.

NoMil yter tilsvarande tenester også til næring.

Nordfjord Miljøverk IKS - Interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn
Vann 10 000 kr! PDF Skriv ut E-post

Ho har levert drikkekartongar til gjenvinning i ei årrekke. No har ho fått løn for strevet!

Sist oppdatert torsdag 11. september 2014 06:16
Les mer …
 
MultiMedia Brosjyren PDF Skriv ut E-post

Sist oppdatert torsdag 10. juli 2014 14:44
 
Plastsortering PDF Skriv ut E-post

Informasjonsbrosjyre.

Sist oppdatert fredag 09. mai 2014 12:51
 
Restavfall til Tafjord kraft i Ålesund Skriv ut E-post

Sist oppdatert torsdag 19. desember 2013 08:19
Les mer …
 
Ingen batteri skal kastast Skriv ut E-post

No skal du levere brukte batteri der du kjøpte dei,

eller til ein av NoMil sine gjenbruksstasjonar.

Sist oppdatert mandag 08. april 2013 15:50
Les mer …
 
MÅLØY GATE 3 frå Brannstasjonen til Bamsebo er på rute 16 PDF Skriv ut

 

 

Sist oppdatert fredag 30. mai 2014 12:56
Les mer …
 
Nøgd med renovasjonsordningar i Nordfjord PDF Skriv ut E-post

Sist oppdatert torsdag 19. desember 2013 08:19
Les mer …
 
RenoNorden ny renovatør frå juni 2014 Skriv ut E-post

Sist oppdatert torsdag 19. desember 2013 08:20
Les mer …
 
 

Her kan du melde inn endringar i abonnement

Nytt abonnement/
ny eigar

Endring av abonnement
Endring av adresse


Kontakt NOMIL

Eidsmona
Postboks 224
6821  SANDANE
Tlf 57 00 94 00
e-post: post@nomil.no

Kontor, sentralbord ope:
m - f  kl 08.00 - 15.00


Eidsmona avfallsmottak

Ope
måndag 10.00 - 15.00
torsdag 15.00 - 19.00

Opningstider gjenbruksstasjonane