Næring

NoMil tilbyr tenester til næringskundar i Nordfjordregionen. Dette gjeld i hovedsak dunkrenovasjon, med tømmefrekvensar frå kvar 4. veke til tømming kvar veke.

 Ta kontakt og få ei oversikt over kva vi kan tilby!