Prisar på gjenbruksstasjonane – Privathushald

Prisar frå 01.01.2024
Pris inkl. mva

Avfall inntil 1m3: 130,-
Avfall 1-2 m3:  195,-
Avfall 2-4m3:  390,-
Avfall 4-6m3:  650,-

Levering av meir enn 6 m3 pr.opningsdag kun etter særskilt avtale på førehand.

Ved levering av større mengder gjeld same prisar som for næring, klikk her!

Eigne prisar levering av ikkje brennbart avfall
Grunna store kostander med transport og behandling av desse avfallstypane, er det sett eigne prisar for levering av denne type avfall til gjenbruksstasjonane. 

  • Tau og not: 1743,- pr. m3 inkl. mva.
  • Gips: 1136,- pr. m3 inkl. mva.
  • Betong, keramikk, leca m.m.: 1704, – pr. m3 inkl.mva

Følgjande avfall kan hushalda, som er omfatta av Nomil sine renovasjonsordningar,  levere kostnadsfritt til gjenbruksstasjonane, fordi dette er betalt via renovasjonsgebyret:

  • Farleg avfall, inntil 1 000 kg per år
  • PCB-haldig isolerglas, inntil 500 kg pr år
  • EE-avfall
  • Fritidsbåtar inntil 15 fot, utan innanbords motor
  • Glas- og metallemballasje
  • Gjennomsiktige sekkar som berre inneheld barnebleier
  • Metall/stål