Prisar på gjenbruksstasjonane – Privathushald

Prisar frå 01.01.2022
Pris inkl. mva

Personbil (inntil 1m3): 112,-
Tilhengar (1-2 m3):  167,-
Tilhengar (2-4m3):  335,-
Tilhengar (4-6m3):  502,-
Varebil (1-2 m3):  167,-
Varebil (2-4m3):  335,-
Varebil (4-6m3):  502,-

Levering av meir enn 6 m3 pr.opningsdag  kun etter særskilt avtale på førehand.

Ved levering av større mengder gjeld same prisar som for næring, klikk her!

Eigne prisar for gips og tau/not
Grunna store kostander med transport og behandling av desse avfallstypane, er det sett eigne prisar for levering av denne type avfall til gjenbruksstasjonane. 

  • Tau og not: 1199,- pr. m3 inkl. mva.
  • Gips: 2652,- pr. m3 inkl. mva.

Følgjande avfall kan hushalda, som er omfatta av Nomil sine renovasjonsordningar,  levere kostnadsfritt til gjenbruksstasjonane:

  • Farleg avfall, inntil 1 000 kg per år
  • PCB-haldig isolergas, inntil 500 kg pr år
  • EE-avfall
  • Fritidsbåtar inntil 15 fot, utan innanbords motor
  • Glas- og metallemballasje
  • Gjennomsiktige sekkar som berre inneheld barnebleier
  • Metall/stål