Tilgjengelegheitserklæring 

Tilgjengelegheitserklæring for nomil.no finn du her: Tilgjengelegheitserklæring for Nomil.no

Tilgjengelegheitserklæringa for nettsida nomil.no viser at me har gjort ein medviten innsats for å sikra at nettsida vår er tilgjengeleg for alle brukarar. Me har mellom anna testa nettsida vår med verktøy for tilgjengelegheitskontroll, og gjort endringar der det var nødvendig for å sikra at nettsida vår er enkel å bruka for alle.

Har du spørsmål eller klager om universell utforming av nettsida nomil.no eller andre tenester eller produkt levert av Nordfjord Miljøverk IKS, kan du ta kontakt med oss på e-post: post@nomil.no