Slam

NoMil administrerer og fakturerar slamgebyret i kommunane, Gloppen, Bremanger og Stad. Det er framleis Norva24/Miljøservice som gjennomfører slamtømmingane i desse kommunane.

Slamgebyr 2024