Sorteringsinformasjon

Lurer du på korleis du skal sortere? Om avfallet ditt skal i den eine eller den andre dunken, eller kanskje det skal leverast på gjenbruksstasjon?
www.sortere.no er ein nasjonal portal for å finne ut korleis ein skal sortere. I tillegg finst det kart som viser plassering av gjenbruksstasjonar. Hugs å sjekke kvar www.sortere.no  meiner at du er, stadsnamnet vil stå oppe til høgre i bilete.

Sorteringsinformasjon

Nomil har utarbeida utskriftsvennlege sorteringsguidar. Desse finn du her:

Sorteringsrettleiar for glas- og metallemballasje

På Sirkelglass sine nettsider kan du laste ned rettleiar på ulike språk om kva som skal og ikkje skal i den røde dunken. Sorteringsrettleiar

Kan være et bilde av utendørs

Sorteringssymbol

Ein del produkt er merka med små bilder, piktogram, som fortel korleis dei skal sorterast. Ei oversikt over symbol og kva dei står for finn du på Grønt Punkt sine nettsider.

Sorteringsinformasjon i tekst

Våtorganisk avfall:

Ja takk:

Matavfall, Tørkepapir tilgrisa med mat, Serviettar tilgrisa med mat, Kaffigrut, Kaffifilter, Teposar, Eggeskal, Avskorne blomar og potteplantar, Hageavfall

Nei takk:

Daude dyr, Hud/skinn/store kjøtbein, Barnebleier, Hundeposar, Kattesand, Snus og røyk, Bomull og q-tips, Tyggis, Matavfall med emballasje, Store restar feitt og matolje

Restavfall:

Ja takk:

Plast som ikkje er emballasje, Tilgrisa papp/papir, Tilgrisa plast Vaksen- og barnebleier, Bind, Avkjølt oske, Farga gavepapir, Støvsugarposar, Porselen, Glas som ikkje er emballasje

Nei takk:

Gjenstandar av metall

Papp og papir:

Ja takk:

Reint og tørt papir, Rein og tørr papp, Rein og tørr kartong, Aviser, Vekeblad, Reklame, Brunt papir, Drikkekartong

Nei takk:

Tilgrisa vått papir/papp, Farga gavepapir

Glas- og metallemballasje:

Ja takk:

Rein emballasje av glas og metall, Glasflasker utan pant, Syltetøyglas, Hermetikkboksar, Drikkeboksar utan pant, Beger/former av metallfolie, Korkar /lokk av metall, Aluminiumsfolie

Nei takk:

Metall som ikkje er emballasje, Porselen, Keramikk, Krystall, Drikkeglas, Eldfast glas, Speil, Vindauge

Plastemballasje:

Ja takk:

Rein og tørr plastemballasje, Bereposar, Plastposar, Plastfolie, Plastflasker utan pant, Små plastkanner, Youghurtbeger, Rømmebeger, Blomsterpotter i plast

Nei takk:

Plast som ikkje er emballasje til dømes leikar, tannbørste og hagemøblar, Gjenknytte bæreposar, Tilgrisa plastemballasje, Vednett, lsopor, Strips/pakkeband, Medisinsk avfall, Plastemballasjes som har innehalde giftig stoff

Hugs at gjennvinninga startar med rett sortering i heimen.
Ver med på å gje avfallet verdi!
Bilete av slagordet: Saman for eit betre miljø