Privathushald

NoMil samlar inn og handterar hushaldningsavfall i kommunane Bremanger, Kinn, Stad, Gloppen og Stryn. Til saman er det rundt 44 000 innbyggjarar i desse kommunane. 

NoMil arbeider for å gi avfallet vi produserar ein verdi, samt å nytte dette som ein resurs. Dette vert gjort gjennom sortering av avfallet, og ved å sende avfallet til gjenvinning. Dette er bra for miljøet!

Ved å sortere avfallet og levere dette gjennom henteordningane våre eller på gjenbruksstasjonane kan alle våre abonnentar vere med på å gje avfallet verdi.

Vår visjon er difor: 
Bilete av slagordet: Saman for eit betre miljø
Pyntebilete