Forskrifter

NoMil sitt virke er regulert av standardforskrift og gebyrforskrift godkjent av dei 5 eigarkommunane.

Forskriftene regulerer arbeidet til NoMil. Du kan lese dei her: