Gjenbruksstasjonane

Vi bed om at alle som kan, ventar med å levere avfall til situasjonen med korona-smitte stabiliserer seg. Vert våre tilsette sjuke må vi stenge av drifta av gjenbruksstasjonane.

Gjenbruksstasjonen i Svelgen er mellombels stengt i samband med korona-utbrotet. Gjenbruksstasjonen i Smørhamn har difor mellobels utvida opningstid tysdag kl.11:30 – 19.00.

Gjenbruksstasjonen i Selje har redusert opningstid i samband med korona-utbrotet og er stengt torsdagane 2.april, 9.april og 16.april. Ope som normalt på tysdagar.

Dei andre gjenbruksstasjonane har ope som normalt.

Gjenbruksstasjonane til NoMil er bemanna avfallsmottak, som har ei avgrensa opningstid, 1 – 2 dagar i veka. 

På gjenbruksstasjonane er det mottak for det meste, t.d. farleg avfall, elektriske artiklar, trevirke, hageavfall og større gjenstandar som ikkje eignar seg å ha oppi renovasjonsdunk. 

Dette kan likevel ikkje leverast til gjenbruksstasjon:

  • Eksplosivt avfall, som t.d. ammunisjon og fyrverkeri. – ta kontakt politiet for rettleiing.
  • Medisin til mennesker og dyr eller andre varer kjøpt på apotek. -Desse kan du levere gratis direkte til apoteket.
  • Våtorganisk avfall, alt slik avfall må du levere i den brune dunken du har heime.
  • Bildekk, dekk til traktor og anleggsmaskin. Desse leverer du til forhandlar.
  • Smittefarlig avfall.
  • Avfall som kan sjølvtenne
  • Organiske peroksider i fareklasse 5.2 (t.d. nokre typar herdar)
  • Radioaktivt amteriale

Vi minner om at elektriske og elektroniske produkt kan leverast til forhandlar. Dette gjeld også for gassbeholdarar.

Frå 01.03 skal avfall som leverast til gjenbruksstasjonen, leverast i gjennomsiktige sekkar. Årsaka er myndighetskrav om auka mottakskontroll ved avfallsanlegga rundt om i landet.

Avfall som vert levert i svarte sekkar etter 01.03 vert spretta opp for kontroll av innhaldet.
Ein kan framleis levere avfall laust på henger eller i bil, då dette avfallet er mogeleg å kontrollere for operatørane. 

Slik som med svarte avfallssekkar, må kundane sjølve skaffe gjennomsiktige avfallssekkar. Sekkane finn ein for sal i dei fleste daglegvarebutikkane.

Kva kostar det å levere avfall på gjenbruksstasjonane?
Prisar hushald – Prisar næring

Våre gjenbruksstasjonar - trykk på bilete for kart

Gloppen kommune, Eidsmona

Opningstider:
Måndag kl 10.00 – 15.00
Torsdag kl 15.00 – 19.00

Gjenbruksstasjonen i Gloppen ligg ved setralmottaket til NoMil i Eidsomna.

Stryn kommune, Svarstad

Opningstider:
Tysdag kl 12.00 – 19.00
Torsdag kl 12.00 – 19.00

Gjenbruksstasjonen i Stryn ligg på området til Tenden Miljø. Det er også Tenden Miljø som driftar stasjonen for NoMil.

Kinn kommune, Måløy/Vedvik

Opningstider:
Måndag kl 15.00 – 19.00
Torsdag kl 11.00 – 15.00

Gjenbruksstasjonen i Måløy ligg ved Vedvik på Nordvågsøy.  

Stad kommune, Nordfjordeid/Haugen

Opningstider:
Tysdag kl 16.00 – 19.00
Torsdag kl 09.00 – 15.00

Gjenbruksstasjonen på Nordfjordeid ligg på Ortra sitt område på Haugen.  

Stad kommune, Kommunelageret i Selje

Opningstider:
I samband med korona-utbrotet vil gjenbruksstasjonen ha reduserte opningstider. Den vert stengt torsdag: 2.april, 7.april og 16.april.
Tysdag kl 15.30 – 20.00
Torsdag kl 12.00 – 15.30

Gjenbruksstasjonen i Selje ligg på kommunen sitt område (kommunelageret) sør for Selje sentrum.

Bremanger kommune, Svelgen

Opningstider:

Gjenbruksstasjonen er mellombels stengt i samband med korona-utbrotet!

Normal opningstid er Onsdag kl 13.00 – 19.00

Gjenbruksstasjonen i Svelgen ligg på nordsida av nordgulen på veg til Dyrstad.

Bremanger kommune, Smørhamn

Opningstider:

Utvida opningstid i samband med mellombels stenging i Svelgen: tysdagar kl. 11:30-19:00

Normal opningstider er Tysdag kl 13.30 – 19.00

Gjenbruksstasjonen i Ytre Bremanger ligg ved ferjekaia i Smørhamn.