Gjenbruksstasjonane

Vi bed om at du tek omsyn til smittevern og held god avstand til tilsette og kundar, når du brukar gjenbruksstasjonane. Betal med kort og ikkje bruk kontanter.

Endringar i opningstidene til gjenbruksstasjonane kan skje på kort varsel. Det vil då verte lagt ut ei melding på heimesidene våre.

 

Gjenbruksstasjonane til NoMil er bemanna avfallsmottak, som har ei avgrensa opningstid. 

Gjenbruksstasjonane tek i mot det meste av avfall, som t.d. farleg avfall, ee-avfall, byggeavfall, skrapmetall, gips, tauverk og restavfall som ikkje får plass i dunken heime.

Vi har ikkje løyve til å ta i mot:

  • Eksplosivt avfall, som t.d. ammunisjon og fyrverkeri. – ta kontakt politiet for rettleiing.
  • Smittefarlig avfall – ta kontakt med kommunalt helsevesen
  • Avfall som kan sjølvtenne – ta kontakt med DSB
  • Radioaktivt materiale – ta kontakt med DSA
Dekk til bilar og traktorar leverast inn til forhandlar, då dei har mottaksplikt etter avfallsforskrifta.
Medisin til dyr og mennesker leverast kostnadsfritt til apoteka.
Grunna utfordringar med lukt og skadedyr, bed vi om at alt matavfall vert levert i dunken heime.
Vi minner og om at ee-avfall, batteri, lysrør, lyspærer og gassflasker kan leverast inn hos forhandlar.

Frå 01.03.2020 skal avfall som leverast til gjenbruksstasjonen, leverast i gjennomsiktige sekkar. Årsaka er myndighetskrav om auka mottakskontroll ved avfallsanlegga rundt om i landet.

Avfall som vert levert i svarte sekkar etter 01.03.2020 vert spretta opp for kontroll av innhaldet.
Ein kan framleis levere avfall laust på henger eller i bil, då dette avfallet er mogeleg å kontrollere for operatørane. 

Slik som med svarte avfallssekkar, må kundane sjølve skaffe gjennomsiktige avfallssekkar. Sekkane finn ein for sal i dei fleste daglegvarebutikkane.

Kva kostar det å levere avfall på gjenbruksstasjonane?
Prisar hushald – Prisar næring

Våre gjenbruksstasjonar - trykk på bilete for kart

Gloppen kommune, Eidsmona

Opningstider:
Måndag kl 10.00 – 15.00
Torsdag kl 15.00 – 19.00

Gjenbruksstasjonen i Gloppen ligg ved setralmottaket til NoMil i Eidsomna.

Stryn kommune, Svarstad

Opningstider:
Tysdag kl 12.00 – 19.00
Torsdag kl 12.00 – 19.00

Gjenbruksstasjonen i Stryn ligg på området til Tenden Miljø. Det er også Tenden Miljø som driftar stasjonen for NoMil.

Kinn kommune, Florø, Purkehola

Opningstider:
Måndag og Onsdag kl 13.00 – 19.00
Torsdag kl 10.00 – 15.00

Gjenbruksstasjonen Purkehola finn du når du køyrer RV5 mot Førde (frå Florø). Sving til venstre 100m før Sundafjelltunnelen

Kinn kommune, Måløy/Vedvik

Opningstider:
Måndag kl 15.00 – 19.00
Torsdag kl 11.00 – 15.00

NB! Nye opningstider frå 01.01.2022

Måndag kl 12.00 – 18.00
Torsdag kl 11.00 – 17.00

Gjenbruksstasjonen i Måløy ligg ved Vedvik på Nordvågsøy.  

Stad kommune, Nordfjordeid/Haugen

Opningstider:
Tysdag kl 14.00 – 19.00
Torsdag kl 12.00 – 17.00

Gjenbruksstasjonen på Nordfjordeid ligg på Ortra sitt område på Haugen.  

Stad kommune, Kommunelageret i Selje

Opningstider:
Tysdag kl 15.30 – 20.00
Torsdag kl 12.00 – 15.30

Gjenbruksstasjonen i Selje ligg på kommunen sitt område (kommunelageret) sør for Selje sentrum. Hovevegen 67

Bremanger kommune, Svelgen

Opningstider:

Onsdag kl 13.00 – 19.00

Gjenbruksstasjonen i Svelgen ligg på nordsida av nordgulen på veg til Dyrstad.

Bremanger kommune, Smørhamn

Opningstider:

Tysdag kl 13.30 – 19.00

Gjenbruksstasjonen i Ytre Bremanger ligg ved ferjekaia i Smørhamn.