Prisar på gjenbruksstasjonane – Privathushald

Prisar 2020
Pris inkl. mva

Personbil (inntil 1m3): 103,-
Tilhengar (1-2 m3):  154,-
Tilhengar (2-4m3):  308,-
Tilhengar (4-6m3):  462,-
Varebil (1-2 m3):  154,-
Varebil (2-4m3):  308,-
Varebil (4-6m3):  462,-

Over 6 m3 – levering kun etter avtale.

Ved levering av større mengder gjeld same prisar som for næring, klikk her!

Eigne prisar for gips og tau/not
Grunna store kostander med transport og deponering av desse avfallstypane, er det sett eigne prisar for levering av denne type avfall til gjenbruksstasjonane. 

  • Tau og not: 1130,- pr. m3 inkl. mva.
  • Gips: 2500,- pr. m3 inkl. mva.
  • Impregnert trevirke: 2000,- inkl. mva. (Privatkundar kan kostnadsfritt levere inntil 1000 kg farleg avfall).

Følgjande avfall kan hushalda levere kostnadsfritt til gjenbruksstasjonane:

  • Farleg avfall, inntil 1 000 kg per år
  • PCB-haldig isolergas, inntil 500 kg pr år
  • EE-avfall
  • Fritidsbåtar inntil 15 fot, utan innanbords motor
  • Glas- og metallemballasje
  • Gjennomsiktige sekkar som berre inneheld barnebleier