Prisar på gjenbruksstasjonane – Privathushald

Prisar 2019
Pris inkl. mva

Personbil (inntil 1m3): 100,-
Tilhengar (1-2 m3):  150,-
Tilhengar (2-4m3):  300,-
Tilhengar (4-6m3):  450,-
Varebil (1-2 m3):  150,-
Varebil (2-4m3):  300,-
Varebil (4-6m3):  450,-

Over 6 m3 – levering kun etter avtale.

Ved levering av større mengder gjeld same prisar som for næring, klikk her!

Følgjande avfall kan hushalda levere kostnadsfritt til gjenbruksstasjonane:

  • Farleg avfall, inntil 1 000 kg per år
  • PCB-haldig isolergas, inntil 500 kg pr år
  • EE-avfall
  • Fritidsbåtar inntil 15 fot, utan innanbords motor
  • Glas- og metallemballasje