Prisar på gjenbruksstasjonane – Privathushald

Prisar 2020
Pris inkl. mva

Personbil (inntil 1m3): 103,-
Tilhengar (1-2 m3):  154,-
Tilhengar (2-4m3):  308,-
Tilhengar (4-6m3):  462,-
Varebil (1-2 m3):  154,-
Varebil (2-4m3):  308,-
Varebil (4-6m3):  462,-

Over 6 m3 – levering kun etter avtale.

Ved levering av større mengder gjeld same prisar som for næring, klikk her!

Eigne prisar for gips og tau/not
Grunna store kostander med transport og deponering av desse avfallstypane, er det sett eigne prisar for levering av denne type avfall til gjenbruksstasjonane. Prisane er like for privatkundar og næringskundar.

  • Tau og not: 1413,- inkl. mva.
  • Gips: 4046,- inkl. mva.

Følgjande avfall kan hushalda levere kostnadsfritt til gjenbruksstasjonane:

  • Farleg avfall, inntil 1 000 kg per år
  • PCB-haldig isolergas, inntil 500 kg pr år
  • EE-avfall
  • Fritidsbåtar inntil 15 fot, utan innanbords motor
  • Glas- og metallemballasje
  • Gjennomsiktige sekkar som berre inneheld barnebleier