Bioposar og sekkar til plast

Florø/Distriktet sone 1-8 
Her vert bioposar og sekkar til plastemballasje levert ut på fast rute, med utlevering for 1 års forbruk. Utleveringa vert annonsert under aktuelt på heimesida og på Facebook, samt varsla pr sms til huseigar på førehand.

Har ein behov for meir, må ein ta kontakt med Nomil, eller kjøpe dette på gjenbruksstasjonen i Purkehola.
I 2024 kostar 1 rull med bioposar kr. 58,- inkl.mva
I 2024 kostar 1 rull med  sekkar til plastemballasje kr. 105,- inkl.mva

Unntak vert sameige/burettslag, samt abonnentar som delar dunkar. Dei må ta kontakt med kontoret for utlevering med servicebil.

Telefon 57 00 94 00 eller E-post: post@nomil.no

Neste inkluderte utlevering: februar 2025

Florø – Meir info kjem seinare

Distriktet rundt Florø – Meir info kjem seinare

Nordfjord (rute 1-40)
Her vert bioposar og sekkar til plastemballasje levert ut på fast rute, med utlevering for 1 års forbruk. Utleveringa vert annonsert under aktuelt på heimesida og på Facebook, samt varsla pr sms til huseigar på førehand.

Det vert utlevert 200 bioposar og 18 plastsekkar pr betalande bueining pr år. Evt forbruk utover dette kan kjøpast ved å kontakte Nomil. Plastsekkar (1 rull) kr 105,- og bioposar (1 rull) kr 58,-

Unntak vert sameige/burettslag, samt abonnentar som delar dunkar. Dei må ta kontakt med kontoret for utlevering med servicebil.

Telefon 57 00 94 00 eller E-post: post@nomil.no

Neste inkluderte utlevering: november 2024

Komposterbare bioposar
Våre bioposar er komposterbare. Dette betyr at dei er framstilt av eit materiale som vert nedbrote til ufarlege stoff. Dei er tilpassa nedbryting under dei forhold som finst i industrielle komposteringsanlegg.

Bioposane bryast ikkje ned på same måten ute  i naturen eller i heimekomposten. Bioposane skal difor berre nyttast på matavfall som leggast i dunken med brunt lokk. Fordi posane er komposterbare vil dei påverkast av t.d. fukt, temperatur og lys. Bioposar vil difor tape kvalitet under lagring. Du kan oppleve at posane vert sprøe og går sund når ein tek i dei. Vi deler difor ut berre 1 års forbruk til kvar husstand.

Komposterbare posar i plastemballasjen gjev dårleg kvalitet på det resirkulerte materiale. Bioposar skal difor ikkje puttast  i sekken for plastemballasje.

Bilete av rull med bioposar