Møteplan 2024

Styremøter:

  • Måndag 5. februar               
  • Måndag 18. mars (digitalt)                 
  • Måndag 17. juni                   
  • Måndag 16. september       
  • Måndag 25. november        

 Representantskapsmøter:

  • Fredag 26. april                     
  • Fredag 25. oktober