Styre og representantskap

Styret i NoMil har ein medlem frå kvar eigarkommune.

Medlemar

Jan Henrik Nygård, Kinn vara: Kari Larsen
Gunnvor Sunde, Gloppen,  vara: Per Ståle Husevåg
Sven Flo, styreleiar, Stryn vara: Ellen Hilde Hauge
Espen Sortevik, Bremanger vara: Nina Grotle
Siri Sandvik, (nestleiar) Stad vara: Jan Vidar Smenes
   
   

Representantskapet er NoMil sitt øvste organ. Medlemane er utnemnde av kommunestyra i dei fem medlemskommunane. Tal medlemar er avhengig av folketal i den enkelte kommune. Det er representantskapet som vel styremedlemane i NoMil.

Leiar: Leidulf Gloppestad, Gloppen kommune

Nestleiar: Sidsel Kongsvik, Kinn kommune

Medlemer Varamedlemer
   

Stryn kommune

Per Kjøllesdal

Silje Åsenes Skarstein

Aud Løvlid


Torstein Tvinnereim

Kjell Ove Bergset

Jan Træen

Stad Kommune

Gunnar Silden

Gunn Sande

Per Tore Borgund


Betty Hesjevik

Hogne Bleie

Judith Margrete Kvåle

Gloppen kommune

Leidulf Gloppestad, leiar

Roar Henden

Sandra Edith Tenud


Laila Frøystad Falck

Jostein Arne Rørvik

Gro Vereide

Bremanger kommune

Jorunn Frøyen

Inger Rise Hallset


Elisabeth Hatlenes

Vibeke Kjerpeseth

Kinn kommune

Ola Teigen

Sidsel Kongsvik, nestleiar

Geir Arne Solheim

Arlene Vågene

Gitta Sas


Gustav Johan Nydal

Hilmar Eliason

Helga Husevåg

Jan Arve Midtbø

Tove Lill Refvik Volle