Styre og representantskap

Styret i NoMil har ein medlem frå kvar eigarkommune.

Medlemar

Jan Henrik Nygård, Kinnvara: Kari Larsen
Gunnvor Sunde, Gloppen, vara: Per Ståle Husevåg
Sven Flo, styreleiar, Strynvara: Ellen Hilde Hauge
Espen Sortevik, Bremangervara: Nina Grotle
Siri Sandvik, (nestleiar) Stadvara: Jan Vidar Smenes
  
  

Representantskapet er NoMil sitt øvste organ. Medlemane er utnemnde av kommunestyra i dei fem medlemskommunane. Tal medlemar er avhengig av folketal i den enkelte kommune. Det er representantskapet som vel styremedlemane i NoMil.

Leiar: Leidulf Gloppestad, Gloppen kommune

Nestleiar: Sidsel Kongsvik, Kinn kommune

MedlemerVaramedlemer
  

Stryn kommune

Per Kjøllesdal

Silje Åsenes Skarstein

Aud Løvlid

Torstein Tvinnereim

Kjell Ove Bergset

Jan Træen

Stad Kommune

Alfred Bjørlo

Gunn Sande

Elisabeth Hoel

Betty Hesjevik

Hogne Bleie

Per Tore Borgund

Gloppen kommune

Leidulf Gloppestad, leiar

Roar Henden

Sandra Edith Tenud

Laila Frøystad Falck

Jostein Arne Rørvik

Gro Vereide

Bremanger kommune

Jorunn Frøyen

Inger Rise Hallset

Elisabeth Hatlenes

Vibeke Kjerpeseth

Kinn kommune

Ola Teigen

Sidsel Kongsvik, nestleiar

Odd Bowim

Arlene Vågene

Gitta Sas

Gustav Johan Nydal

Hilmar Eliason

Helga Husevåg

Jan Arve Midtbø

Tove Lill Refvik Volle