Aktuelt

Midlertidig endring av tømmedag

For Rognaldsvåg/Reksta vil tømmedag verte endra frå torsdagar til fredagar inntil vidare. Vi gir nærmare beskjed når midlertidig endring opphøyrer. Endringa gjeld frå og med veke 38. Mvh Nomil

Les meir

Ledig stilling som reinhaldar

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på...

Les meir

Ledig stilling som mekanikar

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på...

Les meir