SMS-varsling

Pyntebilete

NoMil sender av og til ut SMS varsel med viktig informasjon, til dømes ruteendringar eller utdeling av materiel. Varselet blir sendt til mobilnummer som er knytt opp mot fødsel- og personnummer til eigar av eigedom i eigedomsmatrikkel. Får du ikkje varsel frå oss, må du sjekke at du ligg inne med riktig info.

Dette gjør du i kontakt og reservasjonsregisteret via denne sida: https://www.norge.no/nb

Du logger inn med bankid