SMS-varsling

NoMil sender av og til ut SMS varsel med viktig informasjon, til dømes ruteendringar eller utdeling av materiel. Varselet blir sendt til mobilnummer som er knytt opp mot eigedomar (gards- og bruksnummer) i NoMil-kommunane. Abonnentar er sjølve pliktige til å sjekke at opplysningane stemmer på sin eigedom.

Dersom du ikkje ønskjer SMS-varsel til din mobil, kan du enkelt avbestille dette ved å gå inn på sida:

www.servicevarsling.no

Velg «sjekk din oppføring»

Du skriv inn mobilnummer og loggar inn. Her kan du legge til eller rette på informasjonen din.

Pyntebilete