SMS-varsling

NoMil sender av og til ut SMS varsel med viktig informasjon, til dømes ruteendringar eller utdeling av materiel. Varselet blir sendt til mobilnummer som er knytt opp mot eigedomar (gards- og bruksnummer) i NoMil-kommunane.

 

Pyntebilete