Gjenbruk og ombruk

Gjenbruk og ombruk er den beste forma for gjenvinning og vert stadig meir populært. Ved å selge, bytte eller gi bort klede, sportsutstyr, møblar og anna kan vi gi dette nytt liv. Det finst mange kanalar en kan nytte om ein ynskjer å kvitte seg med ting og utstyr som andre kan ha glede av; Finn.no, kjøp-salg-gje vekk grupper på Facebook, loppemarknader og bruktbutikkar.

Bilete av gjenbruksstasjon i Eidsmona, sandane
Tekstilinnsamling

Flerie aktørar har utplassert innsamlingsutstyr for tekstil i Nordfjord,  mellom anna UFF og Fretex.

I desse innsamlingsboksane kan ein levere tekstil som er heil, rein og tørr, sko-par som ikkje er utslitte, smykker, belter o.l. UFF tek og i mot brukte produkt med dun, slik som puter og dyner.

Tekstil som er våt, skitten og utslitt, samt sko som er utslitt leverast som restavfall. Mindre mengder kan leggast i dunken for restavfall. Har du store mengder bør desse leverast til gjenbruksstasjonane.

Oppdatert oversikt over returpunkt skal alltid ligge på heimesidene til UFF og Fretex