Næringsprisar på gjenbruksstasjonen

Prisar frå 01.01.2024
Pris eks. mva

Avfall inntil 1m3: 284,-
Avfall 1-2m3:  436,-
Avfall 2-4m3:  872,-
Avfall 4-6m3:  1440,-

Levering av meir enn 6 m3 pr. opningsdag kun etter særskilt avtale på førehand.

Ta kontakt på 57 00 94 00 evt post@nomil.no for prisar pr vekt

 

Eigne prisar levering av ikkje brennbart avfall:
Grunna store kostander med transport og behandling av desse avfallstypane, er det sett eigne prisar for levering av denne type avfall til gjenbruksstasjonane. 

  • Tau og not: 2477,- pr. m3 
  • Gips: 1883,- pr. m3 
  • Betong, keramikk, leca m.m.: 2894,- pr. m3 

 Avfall levert kostnadsfritt:

  • Reine lass med stål/metall
  • EE-avfall OBS! Her kjem eit håndteringsbegyr på kr 50,- eks mva pr kvitevare/brunevare

Farleg avfall, pr tonn eks mva:

  • Impregnert trevirke kr 3187,-
  • Asbest kr 3800,-
  • Anna farleg avfall har pris etter type avfall

Faktura vert tilsendt

Deklarasjon må følgje leveransen, og avfallet må være merka med deklarasjonsnummer