Fjerning av oljetankar

Frå 2020 er det forbode med fossil oljefyring. Meir informasjon finn du på www.oljefri.no

Firma i nærleiken som du kan kontakte for fjerning av oljetank er:
Norsk gjenvinning i Førde
SAR i Florø
Franzefoss på Hareid
Moldskred renovasjon i Herøy
Eller finn oversikt over sertifiserte firma hos www.oljefri.no

Nomil har avfallsmottak, men ingen tenester knytt til fjerning eller sanering av oljetanker. Vi kan ta i mot små reingjorte tankar og fyringsolje på gjenbruksstasjonane