Næringsprisar på gjenbruksstasjonen

Prisar 2020

All levering på gjenbruksstasjonane frå næring skjer mot betaling.

Levering på sentralmottaket Eidsmona, Sandane, vert prisa etter vekt – les meir under.

Pris eks.mva.

Personbil (inntil 1m3):  154,-
Tilhengar (1-2 m3):  308,-
Tilhengar (2-4m3):  462,-
Tilhengar (4-6m3):  617,-
Varebil (1-2 m3):  308,-
Varebil (2-4m3):  462,-
Varebil (4-6m3): 617,-

Over 6 m3 berre etter avtale.

Farleg avfall:
Farleg avfall som t.d. plantevernsmiddel, spillolje, batterier, lysrør og løysemiddel, vert faktuert i etterkant basert på talet på leverte kilo. Prisane er veldig variable på dei ulike typane farleg avfall. 
Frå 1.mai 2016 må ein ha med utskrift av deklarasjon frå www.avfallsdeklarering.no for å levere farleg avfall frå næringsverksemd. Eventuelt kan ein etter fullmakt inngå avtale om at Nomil deklarerar på vegne av verksemda. Ta kontakt med oss for prisar mm. 


Eigne prisar for gips og tau/not:
Grunna store kostander med transport og deponering av desse avfallstypane, er det sett eigne prisar for levering av denne type avfall til gjenbruksstasjonane. Prisane er like for privatkundar og næringskundar.

  • Tau og not: 1413,- inkl. mva.
  • Gips: 4046,- inkl. mva.


Levering til gjenbruksstasjon pr. m3 eks.mva
Tau og not kr 1 130,-
Gips kr 3 237,-


For informasjon om andre prisar, ta kontakt med NoMil.

Prisar 2020

Vare                      Pris pr tonn:eks.mvainkl.mva
Restavfall til forbrenning2 303,-2 878,-
Våtorganisk avfall til kompostering2 047,-2 558,-
Trevirke1 912,-2 390,-
Hageavfall1 912,-2 390,-
Papp/papir til gjenvinning728,-911,-
Metall til gjenvinning0,-0,-
Asbesthaldig avfall*3 538,-4 422,-
Gips2 785,-3 481,-
Isolasjon3 534,-4 417,-
Tau og not4 382,-5 478,-

*) Farleg avfall – ein må ha med utskrift av elektronisk deklarasjon for å få levere farleg avfall frå næring etter 01.05.16. Evt. kan ein overføre fullmakt til Nomil om deklarering. Dette er ei teneste vi tek oss betalt for.


For meir informasjon om prisar ta direkte kontakt med NoMil.