Næringsprisar på gjenbruksstasjonen

Prisar 2019

All levering på gjenbruksstasjonane frå næring skjer mot betaling.

Levering på sentralmottaket Eidsmona, Sandane, vert prisa etter vekt – les meir under.

Pris eks.mva.

Personbil (inntil 1m3):  150,-
Tilhengar (1-2 m3):  300,-
Tilhengar (2-4m3):  450,-
Tilhengar (4-6m3):  600,-
Varebil (1-2 m3):  300,-
Varebil (2-4m3):  450,-
Varebil (4-6m3): 600,-

Over 6 m3 berre etter avtale.

Farleg avfall:
Farleg avfall som t.d. plantevernsmiddel, spillolje, batterier, lysrør og løysemiddel, vert faktuert i etterkant basert på talet på leverte kilo. Prisane er veldig variable på dei ulike typane farleg avfall. 
Frå 1.mai 2016 må ein ha med utskrift av deklarasjon frå www.avfallsdeklarering.no for å levere farleg avfall frå næringsverksemd. Eventuelt kan ein etter fullmakt inngå avtale om at Nomil deklarerar på vegne av verksemda. Ta kontakt med oss for prisar mm. 


2019
Levering til gjenbruksstasjon pr. m3 eks.mva
Impregnert trevirke kr 1 600,-
Tau og not kr 1 100,-
Gips kr 3 150,-


For informasjon om andre prisar, ta kontakt med NoMil.

Prisar 2019

Vare                      Pris pr tonn:eks.mvainkl.mva
Restavfall til forbrenning2 241,-2 802,-
Våtorganisk avfall til kompostering2 044,-2 555,-
Trevirke1 861,-2 326,-
Hageavfall1 861,-2 326,-
Papp/papir til gjenvinning709,-886,-
Metall til gjenvinning0,-0,-
Asbesthaldig avfall*3 443,-4 304,-
Gips2 710,-3 388,-
Isolasjon3 439,-4 299,-
Tau og not4 265,-5 331,-

*) Farleg avfall – ein må ha med utskrift av elektronisk deklarasjon for å få levere farleg avfall frå næring etter 01.05.16. Evt. kan ein overføre fullmakt til Nomil om deklarering. Dette er ei teneste vi tek oss betalt for.


For meir informasjon om prisar ta direkte kontakt med NoMil.