Øy-renovasjon

NoMil har i lengre tid arbeidd med å utarbeide ei best mogeleg renovasjonsordning for øyene utanfor Florø. Den nye ordninga trer i kraft 01.01.2020. Renovasjonsordninga er tilpassa tal fastbuande på øyene, samt logistikk og rutetrafikk til og frå øyene.

Fastbuande vil få tilsendt eit brev med informasjon om den lokale renovasjonsordninga. Abonnentane som får henteordning av avfallet får også tilsendt ein tømmekalender. Dunkar og anna innsamlingsutstyr vert utlevert i veke 51. 

Under finn du oversikt over renovasjonsordniga for dei ulike øyene.

Barekstad/Hovden

Får henteordning på restavfall/matavfall og papp/papir/plastemballasje. Restavfall/matavfall leverast 140L dunk, papp/papir leverast i papirsekk og plastemballasje leverast i plastsekk. Glas- og metallemballasje leverast i konteiner på kaia.

Her kan du sjå informasjonsbrevet som er sendt til dei fastbuande.

Tømmekalender for Barekstad/Hovden finn du her.

 

Fanøy

Får henteordning på restavfall/matavfall. Avfallet leverast i 140L dunk. Papp/papir og plastemballasje leverast i sekkar til felles oppsamlingspunkt på kaia. Glas- og metallemballasje leverast i konteiner på kaia.

Her kan du sjå informasjonsbrevet som er sendt til dei fastbuande.

Tømmekalender for område Nord og vest.

 

Færøy, Søre Nekkøy, Kinn og Nærøy

Sidan det er få fastbuande på Færøy, Søre Nekkøy, Kinn og Nærøy, vert det ikkje henteordning av avfallet hos kvar enkelt husstand. I staden skal alt hushaldningsavfall leverast til konteiner for restavfall på kai. Hushalda vil få redusert renovasjonsgebyr, då innbyggjarane sjølve må bringe avfallet til fast innslamlingspunkt.

Her kan du sjå informasjonsbrevet som er sendt til dei fastbuande.

 

Skorpa

Sidan det er få fastbuande på Skorpa vert det ikkje henteordning av avfallet hos kvar enkelt husstand. I staden skal alt hushaldningsavfall leverast til felles innsamlingspunk i konteiner på kai.

Det vil vere tilgjengeleg konteiner for restavfall, konteiner papp/papir/sekk for plastemballasje og ein konteiner for glas- og metallemballasje. Sekkar for plastemballasje og sekkar for papp og papir vert utlevert hos Florø kommune. Hushalda vil få redusert renovasjonsgebyr, då innbyggjarane sjølve må bringe avfallet til fast innslamlingspunkt.

Her kan du sjå informasjonsbrevet som er sendt til dei fastbuande.

 

Reksta/Rognaldsvåg

Får henteordning på restavfall/matavfall og papp/papir/plastemballasje. Restavfall/matavfall leverast 140L dunk, papp/papir leverast i 360L dunk og plastemballasje leverast i plastsekk. Glas- og metallemballasje leverast i konteiner på kaia.

Her kan du sjå informasjonsbrevet som er sendt til dei fastbuande.

Tømmekalender for Reksta/Rognaldsvåg finn du her.

 

Svanøy og Askrova

Får henteordning på restavfall/matavfall og papp/papir/plastemballasje. Restavfall/matavfall leverast 140L dunk, papp/papir leverast i 360L dunk og plastemballasje leverast i plastsekk. Glas- og metallemballasje leverast i konteiner på kaia.

Her kan du sjå informasjonsbrevet som er sendt til dei fastbuande.

Tømmekalender for Svanøy/Askrova finn du her.