Oversikt over tilsette

Eidsmona - administrasjon og sentralanlegg

Bente Hestenes

Kontorkonsulent

Telefon: 404 00 184

E-post: bente@nomil.no

Janne Bareksten

Miljøkonsulent

Telefon: 913 29 460

E-post: janne@nomil.no

Frode Sørensen

Kontorkonsulent

Telefon: 404 00 185

E-post: frode.sorensen@nomil.no

Trude Myrold Holvik

Kontorkonsulent/økonomimedarbeider

Telefon: 404 08 266

E-post: trude@nomil.no

Marianne Mardal Roset

Økonomimedarbeider

Telefon: 404 00 183

E-post: marianne@nomil.no

Frode Denk

Driftsleiar, Eidsmona

Telefon: 915 31 042

E-post: frode@nomil.no

Tadas Karvelis

Avdelingsleiar, Renovasjonsavdelinga

Telefon: *

E-post: tadas@nomil.no

Bengt Moen

Formann/Maskinførar

Telefon: 970 44 655

E-post: teknisk@nomil.no

Rolf Inge Kvandal

Drift og logistikk, gjenbrukssasjonar

Telefon: 908 49 288

E-post: kvandal@nomil.no

Agnar Nilsen

Maskinførar

Telefon: 419 35 585 

E-post: teknisk@nomil.no

Robert Nyemah

Operatør, gjenbruksstasjon Eidsmona

Telefon: *

E-post: *

Geir-Arne Nilsen

Operatør, Farleg avfall

Telefon: 414 93 412

E-post: geirarne@nomil.no

Øystein Hellesø

Formann, farleg avfall og gjenbruksstasjon

Telefon: 412 27 247

E-post: oystein@nomil.no

Inge Bent Arnestad

Administrerande direktør

Telefon: 959 72 144

E-post: inge.bent.arnestad@nomil.no