Forskrifter

NoMil sitt virke er regulert av standardforskrift godkjent av dei 5 eigarkommunane.

Standardforskirfta regulerer arbeidet til NoMil. Du kan lese den her: