Forskrifter

NoMil sitt virke er regulert av 2 forskrifter godkjent av dei 5 eigarkommunane.

Standardforskirfta regulerer arbeidet til NoMil. Du kan lese forskrifta her:

Gebyrforskrifta regulerer gebyra som gjeld for innsamling av hushaldningsavfall i NoMil sitt virkeområde. Du kan sjå gebyrforskrifta her: