Bioposar og sekkar til plast

Treng du fleire bioposar eller sekkar til plastemballasje?
Bioposar og sekkar til plastemballasje vert levert ut etter melding frå abonnenten. Ta eit ark og skriv «sekkar til plast og/eller bioposar». Fest dette oppå lokket på dunken, så vil sjåføren legge av på tømmedag. På regnversdagar kan det vere lurt å legge lappen i ein gjennomsiktig pose. Ring oss på telefon 57 00 94 00 eller send e-post til post@nomil.no om du ikkje skulle få posar lagt igjen ved beskjed på dunk.

Det er ein fordel å gjere dette på ein dag med papir/papp tømming, då den blå dunken normalt er rein og tørr, og sjåføren kan legge rullane rett i dunken. Du kan også knyte fast ein berepose i dunken slik at renovatøren kan legge rullane opp i denne, men husk å skrive beskjed på ark i tilegg.

Florø sone 1-5 (Sentrum/Brandsøya)
Her vert bioposar og sekkar til plastemballasje levert ut på fast rute, med utlevering for 1 års forbruk. Utleveringa vert annonsert og varsla på førehand. Har ein behov for meir, må ein ta kontakt med Nomil, eller kjøpe dette på gjenbruksstasjonen i Purkehola.
I 2022 kostar 1 rull med 100stk bioposar kr. 55 inkl.mva
I 2022 kostar 1 rull med 13stk sekkar til plastemballasje kr.100 inkl.mva

For sameige og burettslag må styreleiar ta kontakt og bestille samla til alle bueiningane

Distriktet rundt Florø (sone 6-8) skal feste lapp på dunk, på lik linje med andre Nomil abonnentar.

Komposterbare bioposar
Våre bioposar er komposterbare. Dette betyr at dei er framstilt av eit materiale som vert nedbrote til ufarlege stoff. Dei er tilpassa nedbryting under dei forhold som finst i industrielle komposteringsanlegg.

Bioposane bryast ikkje ned på same måten ute  i naturen eller i heimekomposten. Bioposane skal difor berre nyttast på matavfall som leggast i dunken med brunt lokk. Fordi posane er komposterbare vil dei påverkast av t.d. fukt, temperatur og lys. Bioposar vil difor tape kvalitet under lagring. Du kan oppleve at posane vert sprøe og går sund når ein tek i dei. Vi deler difor ut berre 1 års forbruk til kvar husstand.

Komposterbare posar i plastemeballasjen gjev dårleg kvalitet på det resirkulerte materiale, og vi bed difor om at de ikkje har slike i sekken for plastemballasje.