Bioposar og sekkar til plast

I 2016 slutta Nomil med å dele ut bioposar og sekkar til plastemballasje på ei fast rute.  Dette vert no levert ut etter melding frå abonnenten. Ta eit ark og skriv “sekkar til plast og/eller bioposar” og fest dette oppå lokket på dunken, så vil sjåføren legge av på tømmedag. På regnversdagar kan det vere lurt å legge lappen i ein gjennomsiktig pose.

Det er ein fordel å gjere dette på ein dag med papir/papp tømming, då den blå dunken normalt er rein og tørr, og sjåføren kan legge rullane rett i dunken. Du kan også knyte fast ein berepose i dunken slik at renovatøren kan legge rullane opp i denne.