Bremanger kommune

Kommunevåpen Bremanger kommune

Tømmekalender og rutekart

Bremanger kommune

Frå og med 01.01.2020 vert det gjort justeringar i ruteoppsettet i Nordfjord. Kvar rute køyrast no med ein renovasjonsbil, og dette fører til fleire små ruter samanlikna med tidlegare. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn og endar på Kråkeneset i Kinn. 

I Bremanger kommune er det no 6 renovasjonsruter, og ei skisse av ruteindelinga ser du på kartet under. Detaljert rutekart og tømmekalender for kvar enkelt rute finn du lengre nede på sida. Mange av rutene vil ha like tømmedagar for fleire av dunkane.

Vi håpar den nye ruteinndelinga gir endå meir pålitleg tømming, samt betre og meir presis kommunikasjon mellom abonnent og Nomil.ein

RUTE 24

Isane, Ålfoten. Davik, Rugsund til Rugsundbrua.
Zoom og søkbart kart for rute 24

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 24

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 24

RUTE 25

Årebrot, Botnane, Myklebust, Gulevegen, Kringomvegen, Krokvegen.

Zoom og søkbart kart for rute 25

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 25

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 25

RUTE 26

Svelgen sentrum.
Zoom og søkbart kart for rute 26

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 26

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 26

RUTE 27

Bortnen, Leirgulen, Kollsete, Rugsundøy, Lisete, Berle, Oldeide, Varpe, Svarstad til kryss mellom Dalevegen og Grotlevegen, Smørhamnvegen til kryss Leitene, Førde
Zoom og søkbart kart for rute 27

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 27

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 27

RUTE 28

Grotle, Naustdal, Hauge, Ryland, Nødset
Zoom og søkbart kart for rute 28

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 28

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 28

RUTE 29

Vågane, Novalandet, Smørhamn, Frøya, Kalvåg sentrum
Zoom og søkbart kart for rute 29

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 29

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 29