Bremanger kommune

Kommunevåpen Bremanger kommune

Tømmekalender og rutekart

Bremanger kommune

Frå og med 01.01.2020 vert det gjort justeringar i ruteoppsettet i Nordfjord. Kvar rute køyrast no med ein renovasjonsbil, og dette fører til fleire små ruter samanlikna med tidlegare. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn og endar på Kråkeneset i Kinn. 

I Bremanger kommune er det no 6 renovasjonsruter, og ei skisse av ruteindelinga ser du på kartet under. Detaljert rutekart og tømmekalender for kvar enkelt rute finn du lengre nede på sida. Mange av rutene vil ha like tømmedagar for fleire av dunkane.

Vi håpar den nye ruteinndelinga gir endå meir pålitleg tømming, samt betre og meir presis kommunikasjon mellom abonnent og Nomil.ein

RUTE 24

Isane, Ålfoten. Davik, Rugsund til Rugsundbrua.
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 24

Tømmekalender 2. halvår 2023 rute 24

RUTE 25

Resten av indre Bremanger (fastlandet), utanom Svelgen sentrum. Bortnane.
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 25

Tømmekalender 2. halvår 2023 rute 25

RUTE 26

RUTE 27

Bortnen, Leirgulen, Kollsete, Rugsundøy, Lisete, Berle, Oldeide, Varpe, Svarstad til kryss mellom Dalevegen og Grotlevegen, Smørhamnvegen til kryss Leitene, Førde
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 27

Tømmekalender 2. halvår 2023 rute 27

RUTE 28

RUTE 29

Vågane, Novalandet, Smørhamn, Frøya, Kalvåg sentrum
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 29

Tømmekalender 2. halvår 2023 rute 29