Gloppen kommune

Kommunevåpen gloppen kommune

Tømmekalender og rutekart

Gloppen kommune

Frå og med 01.01.2020 vert det gjort justeringar i ruteoppsettet i Nordfjord. Kvar rute køyrast no med 1 renovasjonsbil, og dette fører til fleire små ruter samanlikna med tidlegare. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn og endar på Kråkeneset i Kinn. 

I Gloppen kommune er det no 8 renovasjonsruter, og skissering ruteindelinga ser du på kartet under. Detaljert rutekart og tømmekalender for kvar enkelt rute finn du lengre nede på sida. Mange av rutene vil ha like tømmedagar for fleire av dunkane.

Vi håpar den nye ruteinndelinga gir endå meir pålitleg tømming, samt betre og meir presis kommunikasjon mellom abonnent og Nomil.

RUTE 9

Utvik, Tistam, Øvresetkrysset til Kvilakrysset. Høygardane.
Zoom og søkbart kart for rute 9

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 9

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 9

RUTE 10

Myklebustdalen, Breim (utan Byrkjelo sentrum og Reed sentrum).
Zoom og søkbart kart for rute 10

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 10

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 10

RUTE 11

Byrkjelo sentrum, Reed sentrum, Vassenden, Kandalen.
Zoom og søkbart kart for rute 11

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 11

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 11

RUTE 12

Valborgkleiva, Sandane sentrum, Øyrane, Leirbrekka.
Zoom og søkbart kart for rute 12

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 12

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 12

RUTE 13

Åsen, Elvaneset til Storebrua. Kleivedammen, Eide og Evebø.
Zoom og søkbart kart for rute 13

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 13

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 13

RUTE 14

Ryssdalen, Søreide, Mardal, Fitje, Sørstranda.
Zoom og søkbart kart for rute 14

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 14

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 14

RUTE 15

Hyen og Hestenesøyra til og med Devika.

Zoom og søkbart kart for rute 15

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 15

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 15

RUTE 16

Nordstranda og Fjellbygda til kryss Austrheimsbakken/Nordstrandsvegen.
Zoom og søkbart kart for rute 16

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 16

Tømmekalender 2. halvår 2024 rute 16