Gloppen kommune

Tømmekalender og rutekart

Gloppen kommune

Frå og med 01.01.2020 vert det gjort justeringar i ruteoppsettet i Nordfjord. Kvar rute køyrast no med 1 renovasjonsbil, og dette fører til fleire små ruter samanlikna med tidlegare. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn og endar på Kråkeneset i Kinn. 

I Gloppen kommune er det no 8 renovasjonsruter, og skissering ruteindelinga ser du på kartet under. Detaljert rutekart og tømmekalender for kvar enkelt rute finn du lengre nede på sida. Mange av rutene vil ha like tømmedagar for fleire av dunkane.

Vi håpar den nye ruteinndelinga gir endå meir pålitleg tømming, samt betre og meir presis kommunikasjon mellom abonnent og Nomil.

RUTE 9

RUTE 10

RUTE 11

RUTE 12

RUTE 13

RUTE 14

RUTE 15

RUTE 16

Nordstranda og Fjellbygda til kryssAustrheimsbakken/Nordstrandsvegen.
RUTEKART 

2022:

Tømmekalender 1. halvår 2022 rute 16

Tømmekalender 2. halvår 2022 rute 16

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 16