Tømmekalender for Florø

Her finn du tømmekalender for Florø og distrikta rundt på fastlandet. Ruteinndelinga held fram slik den har vore i 2019.

Henteordninga vert vidareført i stor grad, men det vert endra tømmefrekvens for restavfall. Frå 01.01.2020 vert restavfallet henta kvar 4. veke i staden for kvar 2. veke.  

Tømmekalender for 2020 er under utarbeiding. Når den er klar, kan du laste den ned her.
Rutekart for Brandsøy – rute 1 til 5
Rutekart for Florø – rute 6 til 9