Tømmekalender for Florø

 

Tømmekalender Florø og Distrikt 2. halvår 2020

Henteordninga vert vidareført i stor grad, men det vert endra tømmefrekvens for restavfall. Frå 01.01.2020 vert restavfallet henta kvar 4. veke i staden for kvar 2. veke.  

Tømmedagane vil også etter planen vere tilgjengelege i Nomil sin mobil-app i løpet av januar.
Les meir om mobil-appen her.
Rutekart for Brandsøy – rute 1 til 5
 
NB! Oppdatert rutekart for 2. halvår 2020 for områda rundt Florø – rute 6-8
Tidligare rute 9 er no ein del av rute 8