Gjenbruksstasjon

 Purkehola gjenbruksstasjon (Florøvegen 1102)
 Frå 19. november 2020 kan ein levere avfall til kommunal gjenbruksstasjon i Purkehola. Kinn kommune eig og har bygd stasjonen, medan Nomil står for den daglige drifta.
Opningstider: Mandag og Onsdag kl 13 – 19 Torsdag kl 10 – 15
Stasjonen i Purkehola finn du når du køyrer RV5 mot Førde (frå Florø). Sving til venstre 100m før Sudnafjelltunnelen.
Sjå kart under for vegbeskrivelse

 

Infofoldar for Purkehola
 
Spesielt om mottaksordning for mindre fritidsbåtar:
I Florø må dette leverast til Vartdal gjenvinning. Dei held til ved Botnaneset og held ope mandag – fredag 08-16
Sjå kart under for vegbeskrivelse.