Gjenbruksstasjon

Saman med Kinn kommune, planlegg NoMil etablering av ein gjenbruksstasjon i Purkehola. Kommunen vil vere eigar og utbyggjar av stasjonen, medan Nomil vil ha ansvaret for den daglege drifta.
Opningsdato og opningstider for stasjonen er ikkje fastsett, men vert å finne på denne sida så snart det er på plass.
 
Førebels tilbod:
Fram til gjenbruksstasjonen i Florø er på plass, kan innbyggjarane levere avfall til SAR Florø. Leveringa skjer etter SAR sine prisar. 
SAR tek i mot avfall som ikkje inngår i henteordninga, grovavfall og farleg avfall (ordninga med utplasserte konteinarar for farleg avfall er avvikla).
Vi minner om at elektriske og elektroniske produkt kan leverast til forhandlar. Dette gjeld også for gassbehaldarar.

 

Spesielt om isopor:
Isopor er restavfall. Mindre mengder kan du sortere i dunken for restavfall. Har du større mengder isopor leverar du dette som restavfall til SAR i Florø.