Abonnement

Nomil sin dunkrenovasjon inkluderer henting av dunkar for 4 typar avfall, i tillegg til sekk for plastemballasje:

 • Restavfall – dunk med grønt lokk. Henting kvar 4. veke.
 • Papiravfall – dunk med blått lokk. Henting kvar 4. veke.
 • Våtorganisk avfall – dunk med brunt lokk. Henting kvar 2. veke.
 • Glas- og metallemballasje – dunk med raudt lokk. Henting kvar 12. veke.
 • Sekk for plastemballasje – henting kvar 4. veke saman med dunken for papiravfall.
Priseksempel på nokre renovasjonsabonnement – prisar 2021

Standardabonnement: kr 4219,-
Eit standardabonnement inkluderer 140L dunk for restavfall, 140L dunk for papiravfall, 140L dunk for våtorganisk avfall og 140L dunk for glas- og metallemballasje. Sekk for plastemballasje.

Standardabonnement med heimekompostering: kr 3138,-
Eit standardabonnement inkluderer 140L dunk for restavfall, 140L dunk for papiravfall og 140L dunk for glas- og metallemballasje. Sekk for plastemballasje.

Standardabonnement med deling av dunkar: kr 3428,- pr. abonnementeining.
2 eller fleire abonnementeiningar deler på eit dunksett (4 dunkar) på 140L pr. dunk. Det kan også leggast til 240L dunk for restavfall (tillegg på kr 260,50,- pr. abonnement) og 240L dunk for papiravfall (tillegg på kr 143,50,- pr. abonnement). 

Standardabonnement med rabatt for einsleg: kr 3428,-
Abonnementet gjeld dersom det er ein person registrert som fastbuande på eigedomen (etter melding til Nomil). Inkluderer 140L dunk for restavfall, 140L dunk for papiravfall, 140L dunk for våtorganisk avfall og 140L dunk for glas- og metallemballasje. Sekk for plastemballasje. Merk at ansvarleg for abonnementet pliktar å melde frå dersom tal personar  som bur på eigedomen endrar seg.

Du kan tinge nytt abonnement, eller endre renovasjonsabonnementet her:
 
Komplett prisliste – renovasjonsgebyr
Prisar 2021Abonnement med eigne dunkarAbonnement ved deling av dunkar
 Pr. årPr. terminPr. årPr. termin
Standard4219,002109,503428,001714,00
Kompostfråtrekk-1081,00-540,50-1081,00-540,50
Standard m/ kompostfråtrekk3138,001569,002347,001173,00
     
Standard – rabatt einsleg3428,001714,002637,001318,00
Kompostfråtrekk einsleg-751,00-375,00-751,00-375,00
“Småhushald” m/ kompostfråtrekk2677,001338,501886,00943,00
     
Rabatt for å dele dunkar-791,00-395,50  
Rabatt for einsleg-791,00-395,50  
     
Rabatt kompostering-1081,00-540,50  
Rabatt kompostering einsleg-751,00-375,50  
 
Endring av dunkstorleik:
 • Tillegg for 240L restavfall (i staden for 140 l): 521 kr
 • Tillegg for 240L papir (i staden for 140 l): 287 kr
 • Gebyr ved bytting av dunk, 140-240 L: 329 kr
 • Gebyr ved bytting av dunk, 660-1000 L: 495 kr
Avtalesekk:

Sekk til ekstra restavfall, merka “NoMil Avtale”, settast ut saman med dunk på tømmedag for restavfall.

 • Pris pr sekk: 113 kr
 • Pris pr rull a 10 sekkar: 977 kr