Abonnement

Nomil sin dunkrenovasjon inkluderer henting av dunkar for 4 typar avfall, i tillegg til sekk for plastemballasje:

 • Restavfall – dunk med grønt lokk. Henting kvar 4. veke.
 • Papiravfall – dunk med blått lokk. Henting kvar 4. veke.
 • Våtorganisk avfall – dunk med brunt lokk. Henting kvar 2. veke.
 • Glas- og metallemballasje – dunk med raudt lokk. Henting kvar 10. veke.
 • Sekk for plastemballasje – henting kvar 4. veke saman med dunken for papiravfall.
3 dunk 001
Priseksempel på nokre renovasjonsabonnement

Standardabonnement: kr 3873,-
Eit standardabonnement inkluderer 140L dunk for restavfall, 140L dunk for papiravfall, 140L dunk for våtorganisk avfall og 140L dunk for glas- og metallemballasje. Sekk for plastemballasje.

Standardabonnement med heimekompostering: kr 2880,-
Eit standardabonnement inkluderer 140L dunk for restavfall, 140L dunk for papiravfall og 140L dunk for glas- og metallemballasje. Sekk for plastemballasje.

Standardabonnement med deling av dunkar: kr 3147,- pr. abonnementeining.
2 eller fleire abonnementeiningar deler på eit dunksett (4 dunkar) på 140L pr. dunk. Det kan også leggast til 240L dunk for restavfall (tillegg på kr 239,- pr. abonnement) og 240L dunk for papiravfall (tillegg på kr 131,50 pr. abonnement). 

Standardabonnement med rabatt for einsleg: kr 3147,-
Abonnementet gjeld dersom det er ein person registrert som fastbuande på eigedomen (etter melding til Nomil). Inkluderer 140L dunk for restavfall, 140L dunk for papiravfall, 140L dunk for våtorganisk avfall og 140L dunk for glas- og metallemballasje. Sekk for plastemballasje. Merk at ansvarleg for abonnementet pliktar å melde frå dersom tal personar  som bur på eigedomen endrar seg.

Du kan tinge nytt abonnement, eller endre renovasjonsabonnementet her:
 
Komplett prisliste – renovasjonsgebyr
Prisar 2019Abonnement med eigne dunkarAbonnement ved deling av dunkar
 Pr. årPr. terminPr. årPr. termin
Standard3 873,001 936,503 147,001 573,50
Kompostfråtrekk-993,00-496,50-993,00-496,50
Standard m/ kompostfråtrekk2 880,001 440,002 154,001 077,00
     
Standard – rabatt einsleg3 147,001 573,502 420,001 210,00
Kompostfråtrekk einsleg-689,00-344,50-689,00-344,50
“Småhushald” m/ kompostfråtrekk2 485,001 229,001 731,00865,50
     
Rabatt for å dele dunkar-727,00-363,50  
Rabatt for einsleg-727,00-363,50  
     
Rabatt kompostering-993,00-496,50  
Rabatt kompostering einsleg-689,00-344,50  
 
Endring av dunkstorleik:
 • Tillegg for 240L restavfall (i staden for 140 l): 478 kr
 • Tillegg for 240L papir (i staden for 140 l): 263 kr
 • Gebyr ved bytting av dunk, 140-240 L: 302 kr
 • Gebyr ved bytting av dunk, 660-1000 L: 454 kr
Avtalesekk:

Sekk til ekstra restavfall, merka “NoMil Avtale”, settast ut saman med dunk på tømmedag for restavfall.

 • Pris pr sekk: 103 kr
 • Pris pr rull a 13 sekkar: 1 158 kr