Abonnement

Nomil sin dunkrenovasjon inkluderer henting av dunkar for 4 typar avfall, i tillegg til sekk for plastemballasje:

 • Restavfall – dunk med grønt lokk. Henting kvar 4. veke.
 • Papiravfall – dunk med blått lokk. Henting kvar 4. veke.
 • Våtorganisk avfall – dunk med brunt lokk. Henting kvar 2. veke.
 • Glas- og metallemballasje – dunk med raudt lokk. Henting kvar 10. veke.
 • Sekk for plastemballasje – henting kvar 4. veke saman med dunken for papiravfall.
3 dunk 001
Priseksempel på nokre renovasjonsabonnement – prisar 2020

Standardabonnement: kr 3999,-
Eit standardabonnement inkluderer 140L dunk for restavfall, 140L dunk for papiravfall, 140L dunk for våtorganisk avfall og 140L dunk for glas- og metallemballasje. Sekk for plastemballasje.

Standardabonnement med heimekompostering: kr 2974,-
Eit standardabonnement inkluderer 140L dunk for restavfall, 140L dunk for papiravfall og 140L dunk for glas- og metallemballasje. Sekk for plastemballasje.

Standardabonnement med deling av dunkar: kr 3249,- pr. abonnementeining.
2 eller fleire abonnementeiningar deler på eit dunksett (4 dunkar) på 140L pr. dunk. Det kan også leggast til 240L dunk for restavfall (tillegg på kr 247,- pr. abonnement) og 240L dunk for papiravfall (tillegg på kr 136 pr. abonnement). 

Standardabonnement med rabatt for einsleg: kr 3249,-
Abonnementet gjeld dersom det er ein person registrert som fastbuande på eigedomen (etter melding til Nomil). Inkluderer 140L dunk for restavfall, 140L dunk for papiravfall, 140L dunk for våtorganisk avfall og 140L dunk for glas- og metallemballasje. Sekk for plastemballasje. Merk at ansvarleg for abonnementet pliktar å melde frå dersom tal personar  som bur på eigedomen endrar seg.

Du kan tinge nytt abonnement, eller endre renovasjonsabonnementet her:
 
Komplett prisliste – renovasjonsgebyr
Prisar 2020Abonnement med eigne dunkarAbonnement ved deling av dunkar
 Pr. årPr. terminPr. årPr. termin
Standard3 999,001 999,503 249,001 624,50
Kompostfråtrekk-1025,00-512,50-1025,00-512,50
Standard m/ kompostfråtrekk2 974,001 487,002 224,001 112,00
     
Standard – rabatt einsleg3 249,001 624,502 499,001 249,50
Kompostfråtrekk einsleg-712,00-356,00-712,00-356,00
“Småhushald” m/ kompostfråtrekk2 537,001 268,501 787,00893,50
     
Rabatt for å dele dunkar-750,00-375,00  
Rabatt for einsleg-750,00-375,00  
     
Rabatt kompostering-1025,00-512,50  
Rabatt kompostering einsleg-712,00-356,00  
 
Endring av dunkstorleik:
 • Tillegg for 240L restavfall (i staden for 140 l): 494 kr
 • Tillegg for 240L papir (i staden for 140 l): 272 kr
 • Gebyr ved bytting av dunk, 140-240 L: 312 kr
 • Gebyr ved bytting av dunk, 660-1000 L: 469 kr
Avtalesekk:

Sekk til ekstra restavfall, merka “NoMil Avtale”, settast ut saman med dunk på tømmedag for restavfall.

 • Pris pr sekk: 107 kr
 • Pris pr rull a 13 sekkar: 1 204 kr