Lett på kroken?

Lett på kroken?

«Lett på kroken» er no tilgjengeleg på alle gjenbruksstasjonane våre. Dette er eit godt hjelpemiddel for å feste sekken for plastemballasje til dunken for papp og papir.

«Lett på kroken» er gratis for alle Nomil sine abonnentar.