Utlevering av bioposar og sekkar til plastemballasje Florø/Distrikt

UTLEVERING AV BIOPOSAR OG SEKKAR TIL PLASTEMBALLASJE TIL ABONNENTAR I FLORØ OG OMEGN.
Abonnentar får i løpet av veke 6 og 7 utlevert bioposar til matavfall og plastsekkar til plastemballasje i etterkant av ruta som har papirtømming. (Sjå ruteplan for utleveringa under)
 
NB! Også distriktet sone 6-8 går inn i denne ordninga frå no av.
 
Rullane vert lagt i plastpose oppi/oppå papirdunk etter tømminga. Det er eigen bil som kjem i etterkant av sjølve tømminga så la dunken stå igjen etter at dunken er tømd. NB! Husk å sjekke dunken før du hentar den inn.
Burettslag v/styreleiar, og sameige må ta kontakt med kontoret på Sandane for bestilling til sitt burettslag/sameige. Dette gjeld og for abonnentar som delar dunkar.
Disse vil få utlevering i etterkant (veka etter) av hovedutleveringa
Telefon 57 00 94 00 eller E-post: post@nomil.no
Det vert utlevert 2 rullar bioposar og 1 rull plastsekkar pr betalande bueining pr år.
Evt forbruk utover dette kan kjøpast ved å kontakte Nomil
Pris pr 2023: Plastsekkar (1 rull ) kr 100,- og bioposar (1 rull ) kr 55,-
Plan for utleveringa vert slik:
Veke 6:
Sentrumsrutene (sone 1-5) vanleg tømmedag for papir.
Veke 7:
Ruter i distriktet (sone 6,7 og 8 ) vanleg tømmedag for matavfall og papir.
Bilete av dunk med utleverte posar på lokket
Bilete av fastfrose avfall i våtorganisk dunk

Fastfrose avfall i dunken?

Vinteren er i gong og minusgradene er på plass. Det gir utfordringar for tømminga av spesielt dunken for våtorganisk avfall. Avfallet kan rett og slett fryse fast i dunken.

Du kan hjelpe til ved å legge avispapir eller eggekartong i botnen av dunken for våtorganisk avfall. Det kan også være lurt om du passar på at avfallet ikkje er for vått. Dette kan hindre avfallet i å fryse fast, og sikre at dunken vert skikkeleg tømt.

Om man har moglegheit til det kan det også være lurt å sette dunkane inn i garasje eller liknande dei kaldaste dagane.

Renovatørane har ikkje moglegheit til å løsne fastfrose avfall nede i dunkane. 

Tusen takk for at du hjelper til!

Bilete av avfall frå brukt fyrverkeri

Korleis sortere fyrverkeri

Korleis sortere fyrverkeri?
Brukt fyrverkeri sorterast som restavfall og kan kastast i dunken med grønt lokk.
Udetonert fyrverkeri må ikkje kastast i restavfallet, og kan heller ikkje leverast til gjenvinningsstasjonen. Det ubrukte fyrverkeriet leverer du tilbake til den butikken der det er kjøpt, så får butikken levere det vidare til importøren. Det kan vere at forhandlaren selde fyrverkeriet på utsida av butikken, men butikken er framleis ansvarleg for å ta imot dette.
Bilete av avfall frå brukt fyrverkeri

Info opningstider jula 2022

Vi har følgande opningstider i forbindelse med jul/nyttår:

Fredag 23.12 (vesle julaften)

– Kontor/administrasjon 08:00 – 12:00

I romjula er kontor/administrasjon betjent frå 10:00 – 14:00

Alle gjenbruksstasjonane held ope for mottak av avfall som normalt med unntak av 2. juledag då vi held stengt

 

 

Måndag 26.12

– Sandane stengt

– Florø stengt

– Måløy stengt

 

Tysdag 27.12

– Stryn 12:00 – 19:00

– Eid 14:00 – 19:00

– Selje 15:30 – 20:00

– Smørhamn 13:30 – 19:00

 

Onsdag 28.12

– Svelgen 13:00 – 19:00

– Florø 13:00 – 19:00

 

Torsdag 29.12

– Sandane 15:00 – 19:00

– Stryn 12:00 – 19:00

– Florø 10:00 – 15:00

– Måløy 11:00 – 17:00

– Eid 12:00 – 17:00

– Selje 12:00 – 15:30

 

Minner samtidig om dette:

INNLEVERING AV JULEPAPIR I ROMJULA

I romjula tek vi i mot julepapir kostnadsfritt, på følgjande vilkår:

– gjennomsiktige sekkar som berre inneheld julepapir

-levering innanfor gjenbruksstasjonane si opningstid

Det vil også være mogeleg å levere papp kostnadsfritt i samme perioden

 

Manglande tømming grunna uframkommelig veg

Grunna store utfordringar med glatte vegar og mangefull strøing av disse, kan det forekomme at en del abonnentar ikkje vil få tømt dunkane sine denne veka.
Dette beklagar vi på det sterkaste.
Dei som ikkje har fått tømt papir/våtorganisk grunna dette denne veka, kan sette fram dunkane på neste restavfallstømming, så tar vi det med då.
Minner samtidig at det er viktig at det blir måka og strødd rundt og fram til dunkane slik at det er mogleg for renovatør å tømme disse.

Levering av julepapir i romjula

INNLEVERING AV JULEPAPIR I ROMJULA
I romjula tek vi i mot julepapir kostnadsfritt, på følgjande vilkår:
– gjennomsiktige sekkar som berre inneheld julepapir
-levering innanfor gjenbruksstasjonane si opningstid
Det vil også være mogeleg å levere papp kostnadsfritt i samme perioden
NB! Nomil sine sekkar for plastemballasje kan ikkje nyttast til levering av julepapir eller anna restavfall til gjenbruksstasjonane
OPNINGSTIDER I ROMJULA
I år vil alle gjenbruksstasjonane har ope som normalt i romjula, men måndag 26.desember er det stengt i Florø, Eidsmona og Vedvik, sidan dette er ein raud dag.
Info om kvar stasjon fin du her: https://www.nomil.no/privat/gjenbruksstasjonane/

Utlevering av bioposar og sekkar til plastemballasje i Nordfjord

UTLEVERING AV BIOPOSAR OG SEKKAR TIL PLASTEMBALLASJE TIL ABONNENTAR I NORDFJORD 

Vi innfører ny ordning for abonnentar i Nordfjord med fast utlevering av bioposar/sekkar til plastemballasje 1 gang pr år.

Abonnentar får i løpet av veke 43/44 eller 47/48 utlevert bioposar til matavfall og plastsekkar til plastemballasje i etterkant av ruta som har papirtømming. (Sjå ruteplan for utleveringa under)

Rullane vert lagt oppi/oppå papirdunk etter tømminga. Det er eigen bil som kjem i etterkant av sjølve tømminga, så viktig at du lar dunken stå igjen etter tømminga.  NB! Husk å sjekke dunken før du hentar den inn.

Unntak vert sameige/burettslag, samt abonnentar som delar dunkar.  Dei må ta kontakt med kontoret for utlevering av ekstra sett med servicebil.

Telefon 57 00 94 00 eller E-post: post@nomil.no

Det vert utlevert 2 rullar bioposar og 1 rull plastsekkar pr betalande bueining pr år.

Evt forbruk utover dette kan kjøpast ved å kontakte Nomil

Pris pr 2022: Plastsekkar (1 rull ) kr 100,- og bioposar (1 rull ) kr 55,-

 

Plan for utleveringa vert slik:

 

veke 47

 

 1. Mandag (rute 37)
 2. Tirsdag (rute 18, 21)
 3. Onsdag (rute 36, 24)
 4. Torsdag (rute 12, 10)
 5. Fredag (rute 15, 11)

veke 48

 

 1. Mandag (rute 32, 40)
 2. Tirsdag (rute 16, 35)
 3. Onsdag (rute 38, 39)
 4. Torsdag (rute 22, 33)
 5. Fredag (rute 3, 4)

Ledig stilling som Driftsansvarleg gjenbruksstasjon

Nordfjord Miljøverk – NoMil – er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og Kinn.  Selskapet si hovudoppgåve er knytt til avfallshandtering i kommunane. Selskapet har hovudkontor på Sandane og avdelingar på Nordfjordeid og i Florø.

 

Vi har ledig stilling i 100% som:

DRIFTSANSVARLEG

GJENBRUKSSTASJON

 

Arbeidsoppgåver
Vi søkjer ein dyktig, påliteleg og serviceinnstilt medarbeidar med ansvar for dagleg drift av gjenbruksstasjonen på hovudanlegget i Eidsmona, og oppfølging og utvikling av våre sju gjenbruksstasjonar i Nordfjord og Florø. Du vil bli involvert i transportoppgåver, samt innkjøps- og beredskapsarbeid knytt til drifta av alle våre gjenbruksstasjonar. Du må i tillegg kunne ta del i anna førefallande arbeid. Oppmøtestad er hovudanlegg i Eidsmona på Sandane.

 

Kvalifikasjonar
Vi søker medarbeidar med stå-på-vilje, gode haldningar og praktisk sans med gode kommunikasjonsevner.  Du er ein person som har:

 • relevant utdanning og arbeidserfaring
 • emne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • god fysikk, positiv haldning og er serviceinnstilt
 • sertifikat klasse CE
 • maskinførarbevis er ynskjeleg

 

Vi tilbyr
Utfordrande arbeidsoppgåver i ein framtidsretta bransje og eit godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Vi oppfordrar også kvinner til å søkje.

Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til driftsleiar Frode Denk tlf. 915 31 042 eller sjå www.nomil.no.

 

Søknad og CV skal sendast til: soknad@nomil.no merka «Driftsansvarleg gjenbruksstasjon» eller til vår postadresse NoMil, Eidsmona 36, 6823 Sandane.

Søknadsfrist: 20. oktober 2022.